Omschrijving producten 'PV Monitor' en 'PV Prognose'.

Voorwaarden en condities.
Op onderstaande producten van Siderea zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

PV Monitor - monitor abonnement.
Siderea berekent gedurende minimaal 1 jaar de actuele maandelijkse opbrengsten aan de hand van meetgegevens van het KNMI en de door u aangeleverde gegevens. U betaalt vooruit en het abonnement wordt NIET automatisch verlengd. Bedoeld voor mensen die willen weten of hun bestaande pv-systeem goed functioneert. Het abonnement gaat in op een door u gewenste maand en nadat het factuurbedrag is ontvangen.

PV Prognose - opbrengstprognose met jaaropbrengsten 1991 - 2010.
Siderea berekent eenmalig de jaarlijkse opbrengsten van de afgelopen 20 jaar aan de hand van historische meetgegevens van het KNMI EN de door u aangeleverde gegevens. Met dit product krijgt u de beschikking over de jaaropbrengsten van het pv-systeem over de jaren 1991 t/m 2010. Bedoeld voor mensen die overwegen een pv-systeem te kopen (kosten/baten). U ontvangt de resultaten van de berekening binnen enkele dagen nadat het factuurbedrag is ontvangen.

PV Prognose - opbrengstprognose met maandopbrengsten 1991 - 2010.
Siderea berekent eenmalig de maandelijkse opbrengsten van de afgelopen 20 jaar aan de hand van historische meetgegevens van het KNMI EN de door u aangeleverde gegevens. Met dit product krijgt u de beschikking over de maandelijkse opbrengsten van het pv-systeem over de jaren 1991 t/m 2010. Bedoeld voor mensen die gedetailleerd inzicht willen hebben in de productie van een bestaand of nog te bouwen pv-systeem. U ontvangt de resultaten van de berekening binnen enkele dagen nadat het factuurbedrag is ontvangen.

Aanleveren van gegevens over het pv-systeem.
Voor alle bovenstaande producten heeft Siderea van u de volgende gegevens nodig:

- geografische positie (lengte- en breedtegraad) of uw adres en postcode
- aantal en totaal vermogen (Wp) van de zonnepanelen
- hellingshoek zonnepanelen (0 graden is horizontaal, 90 graden is verticaal)
- oriëntatie van de zonnepanelen (zuid = 180 graden, oost = 90 graden)
- datasheet met specificaties van het gebruikte zonnepaneel
- datasheet met specificaties van de gebruikte omvormer(inverter)
- bestand met de contourlijn (skyline)


Nauwkeurigheid van de aan te leveren gegevens:
- het pv vermogen volgens opgave fabrikant of volgens flash-data.
- hellingshoek op 1 graad nauwkeurig
- orientatie op 2 graad nauwkeurig
- max. uitgangsvermogen inverter volgens opgave fabrikant
- geografische positie op 0.1 graad nauwkeurig
- beschrijving van de "skyline" gezien vanuit de panelen (foto's,tekening)


Na ontvangst van uw aanvraag stuur ik u een offerte/factuur en de Voorwaarden.Controle op opbrengst zonnepanelen.Hoe controleer ik mijn zonnepanelen.
U heeft zonnepanelen aangeschaft en u wilt weten of er wel voldoende “stroom” geproduceerd wordt. U heeft tenslotte een flinke investering gedaan en u heeft garantie. De leverancier van uw zonnepanelen heeft u waarschijnlijk verteld dat die opbrengst afhankelijk is van veel complexe factoren. Produceren de zonnepanelen (te) weinig stroom dan zal het wel een slechte zomer zijn geweest. Of u woont in het oosten van het land en daar is de opbrengst nou eenmaal wat lager. Maar hoeveel lager en wat nou precies een slechte zomer is, daar krijgt u geen antwoord op.
Het komt er eigenlijk op neer dat u iets heeft gekocht waarvan u niet weet wat het behoort te doen. Uw systeem levert stroom dus het zal wel kloppen, toch... ??

Zonnepanelen monitoren.
Inmiddels is door Siderea aangetoond dat zonnepanelen het veel beter doen dan men u probeert wijs te maken. 'Maar hoe kan ik dat dan controleren?' Speciaal voor dit doel kunt u bij Siderea een abonnement afsluiten op het “Monitorsysteem Zonnestroom”. Dit Monitorsysteem bevat een rekenmethode die de productie van een goed werkende zonnestroom-installatie nauwkeurig kan nabootsen. Het enige dat u hoeft te doen is regelmatig een totaalopbrengst doorgeven via het
meterstanden-formulier op internet. De totaalopbrengst kunt u aflezen van het display van uw omvormer of van een separaat gemonteerde kWh-meter. Het Monitorsysteem van Siderea vergelijkt deze totaalopbrengst met een verwachte opbrengst op basis van een exacte “kopie” van uw pv-systeem. Voor ELKE aangeleverde totaalopbrengst ontvangt u, via email, een overzichtelijk kwaliteitsrapport met de uitslag van de vergelijking. Zolang de verwachte en werkelijke opbrengsten met elkaar overeenkomen (minder dan 10% verschil) is er weinig aan de hand en functioneert uw systeem goed. Is uw opbrengst veel lager dan verwacht dan is er mogelijk iets aan de hand. Als u meer wilt weten over deze rekenmethodiek en de resultaten, klik dan hier. En om u alvast een idee te geven hoeveel elektriciteit een pv-systeem kan opwekken publiceert Siderea elke maand de opbrengstcijfers van een optimaal en een gemiddeld zonnestroomsysteem voor 5 locaties in het land. Deze opbrengstcijfers vindt u terug op de LOB pagina.

Gegevens aanleveren bij aanvraag Monitorsysteem Zonnestroom.
Voor een nauwkeurige berekening dient Siderea te beschikken over een aantal gegevens van uw zonnestroomsysteem. Het zal u niet verbazen dat het (piek)vermogen van uw zonnepanelen de belangrijkste is. Maar ook de locatie, de orientatie en de hellingshoek van de zonnepanelen zijn van grote invloed op de opbrengst. Hoe nauwkeuriger u de gegevens aanlevert hoe preciezer de berekening gemaakt kan worden. Op het
aanvraagformulier kunt u deze gegevens invullen. U mag uiteraard ook gewoon een mail met uw aanvraaggegevens naar info@siderea.nl sturen.

Nauwkeurigheid.
Uit ervaringen met goed werkende systemen blijkt dat de berekende jaarproductie gemiddeld slechts 1% afwijkt van de werkelijke jaarproductie. Op maandbasis is dat gemiddeld zo’n 5% maar in de wintermaanden kunnen er grotere afwijkingen ontstaan door bijv. sneeuwval (in de berekening wordt geen rekening gehouden met sneeuwval).

Beschaduwing en obstructies.
Zonnepanelen maken stroom uit daglicht (direct zonlicht, wolken, blauwe lucht) en daglicht is afkomstig uit de gehele hemelkoepel. Zodra de hemelkoepel, gezien vanuit de panelen, deels wordt afgeschermd door bijvoorbeeld bomen of gebouwen neemt de opbrengst af doordat er minder daglicht op de panelen valt. ALLES wat (gezien vanuit de zonnepanelen) boven de horizon uitsteekt is van invloed op de opbrengst !!!

Het “uitzicht” van uw zonnepanelen.
Om enig inzicht te krijgen in hoeverre de hemelkoepel geblokkeerd wordt door obstakels (beschaduwing) is het belangrijk dat het “uitzicht” van uw zonnepanelen in kaart wordt gebracht. Siderea voert dat uit door een “skyline” te construeren die representatief is voor het uitzicht van de zonnepanelen. De “skyline” wordt samengesteld aan de hand van (door u) aangeleverde foto’s.

Foto’s maken van het uitzicht van de zonnepanelen (instructie).
Het doel is om een serie overlappende foto’s te maken richting de horizon. Het geheel vormt zo een panorama. De foto’s maakt u vanaf een plek zo dicht mogelijk bij of tussen de zonnepanelen. Bij een schuin dak kunt u dat doen vanuit een dakraam, bij een plat dak opstelling zittend tussen de zonnepanelen. De foto’s maakt u, indien mogelijk, rondom (360 graden rond). Hanteer de camera/smartphone in “portret” stand zodanig dat de toppen van bomen of gebouwen meegefotografeerd worden. Plaats de “horizon” iets onder het midden van het camerabeeld. In totaal maakt u 8 a 10 foto’s. De foto’s hoeven geen superkwaliteit te hebben (~1 MB per foto).