Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2017, slechte maand.


Februari 2017 was een maand met flink lagere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2017, uitstekende maand.


De eerste maand van 2017 was er één met 20% tot 50% hogere opbrengsten dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2016 weer een uitstekend jaar.


2016 was een erg goed jaar voor bezitters van zonnepanelen. De gemiddelde instraling in Nederland was met 1075 kWh/m2 ruim 5% hoger dan het langjarig gemiddelde (1991-2010). De kuststrook ontving, zoals gebruikelijk, de meeste instraling. Zo registreerde meetstation Vlissingen maar liefst 1161 kWh/m2. Landinwaarts lag het stralingsnivo lager. Meetstation Deelen (Veluwe) registreerde 'slechts' 1023 kWh/m2. Zie de Landelijke Opbrengstberekening volgens de
LOB pagina 2016.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2016, goede maand.


Ook de laatste maand van 2016 was er één met hogere opbrengsten dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
November 2016, uitstekende maand.


November 2016 was een maand met fors hoger dan gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.