Productie zonnestroom in Nederland.
November 2017, normale maand.


November 2017 was een maand met gemiddelde opbrengsten. In het zuidoosten van Nederland waren de opbrengsten flink boven normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Oktober 2017, slechte maand.


Oktober 2017 was een maand met opbrengsten die zo'n 10% onder het gemiddelde lagen. Alleen in het zuidoosten van Nederland waren de opbrengsten normaal te noemen. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
September 2017, normale maand.


September 2017 was een maand met gemiddelde opbrengsten. In het oosten van Nederland waren de opbrengsten hoger dan gemiddeld. In het westen en noordwesten waren de opbrengsten iets lager dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Augustus 2017, normale maand.


Ook augustus 2017 was een maand met gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juli 2017, normale maand.


Juli 2017 was een maand met gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juni 2017, normale maand.


Juni 2017 was een maand met gemiddelde opbrengsten. Alleen langs de westkust van Nederland werden opbrengsten gerealiseerd hoger dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Mei 2017, iets hoger dan gemiddeld.


Mei 2017 was een maand met iets hogere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
April 2017, meer dan gemiddeld.


April 2017 was een maand met hogere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Maart 2017, uitstekende maand.


Maart 2017 was een maand met veel hogere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2017, slechte maand.


Februari 2017 was een maand met flink lagere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2017, uitstekende maand.


De eerste maand van 2017 was er één met 20% tot 50% hogere opbrengsten dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2016 weer een uitstekend jaar.


2016 was een erg goed jaar voor bezitters van zonnepanelen. De gemiddelde instraling in Nederland was met 1075 kWh/m2 bijna 5% hoger dan het langjarig gemiddelde (1991-2010). De kuststrook ontving, zoals gebruikelijk, de meeste instraling. Zo registreerde meetstation Vlissingen maar liefst 1161 kWh/m2. Landinwaarts lag het stralingsnivo lager. Meetstation Deelen (Veluwe) registreerde 'slechts' 1023 kWh/m2. Zie de Landelijke Opbrengstberekening volgens de
LOB pagina 2016.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2016, goede maand.


Ook de laatste maand van 2016 was er één met hogere opbrengsten dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.