Productie zonnestroom in Nederland.
November 2016, uitstekende maand.


November 2016 was een maand met fors hoger dan gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Oktober 2016, redelijke maand.


Oktober 2016 was een maand met gemiddelde tot iets hogere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
September 2016, extreem goede maand.


September 2016 gaat de geschiedenisboeken in als een maand met extreem hoge opbrengsten. In heel Nederland lag de productie maar liefst 30% hoger dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Augustus 2016, beter dan gemiddeld.


Augustus 2016 was qua zonnestroom-productie een maand met bovengemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juli 2016, gemiddeld.


Juli 2016 was qua zonnestroom-productie een maand met gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Nieuw instralingsdiagram voor Nederland.

Siderea heeft in samenwerking met van Ravenhorst Engineering een
nieuw instralingsdiagram gemaakt. Het diagram is gebaseerd op actuele meetgegevens van het KNMI. De gebruikte meetreeks loopt van 1996 t/m 2015.

Behalve het instralingsdiagram is nu ook een uniek
opbrengstdiagram beschikbaar.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juni 2016, flink lager dan gemiddeld.


Juni 2016 was qua zonnestroom-productie een maand met 10% lagere opbrengsten dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Mei 2016, hoger dan gemiddeld.


Mei 2016 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die boven het gemiddelde lagen. Het noorden van het land profiteerde van nog hogere opbrensgten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
April 2016, hoger dan gemiddeld.


April 2016 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die zo'n 10% boven het gemiddelde lagen. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Maart 2016, hoger dan gemiddeld.


Maart 2016 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die boven het gemiddelde lagen. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2016, flink hoger dan gemiddeld.


Februari 2016 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die flink boven het gemiddelde lagen. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2016, licht hoger dan gemiddeld.


Januari 2016 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die net iets boven het gemiddelde lagen. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2015 fors hoger dan gemiddeld jaar.


2015 was een zeer goed jaar voor bezitters van zonnepanelen. De gemiddelde instraling in Nederland was met 1086 kWh/m2 zo’n 6% hoger dan het langjarig gemiddelde (1991-2010). De kuststrook ontving, zoals gebruikelijk, de meeste instraling. Het meetstation Vlissingen registreerde maar liefst 1154 kWh/m2. Landinwaarts lag het stralingsnivo lager. Meetstation Eelde registreerde slechts 1020 kWh/m2. Zie de Landelijke Opbrengstberekening volgens de
LOB pagina 2015.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2015, meer dan gemiddelde maand.


December 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met wat hogere opbrengsten dan gemiddeld. Vooral in het zuiden van het land waren de opbrengsten fors hoger. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.