Productie zonnestroom in Nederland.
November 2015, gemiddelde maand.


November 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Oktober 2015, gemiddelde maand.


Oktober 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
September 2015, iets hoger dan gemiddeld.


September 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die iets hoger waren dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Augustus 2015, flink hoger dan gemiddeld.


Augustus 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die zo’n 10% hoger waren dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juli 2015, iets hoger dan gemiddeld.


Juli 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met licht hogere opbrengsten dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juni 2015, hoger dan gemiddeld.


Juni 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die hoger lagen dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Mei 2015, hoger dan gemiddeld.


Mei 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die hoger lagen dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
April 2015, fors hoger dan gemiddeld.


April 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die zo’n 20% hoger lagen dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Maart 2015, uitstekende maand.


Maart 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die hoger lagen (+10%) dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2015, uitstekende maand.


Februari 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die flink hoger lagen (+20%) dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2015, iets minder dan gemiddeld.


Januari 2015 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die net iets onder het gemiddelde lagen. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2014 wederom flink hoger dan een gemiddeld jaar.


2014 was een beter dan gemiddeld jaar voor bezitters van zonnepanelen. De gemiddelde instraling in Nederland bedroeg 1065 kWh/m2. Dat is 4% hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar (1991-2010). De kuststrook ontving zoals gebruikelijk de meeste instraling. Het meetstation De Kooy (Den Helder) registreerde maar liefst 1118 kWh/m2. Landinwaarts lag het stralingsnivo beduidend lager. Zo registreerde het meetstation Deelen de minste instraling (1002 kWh/m2). Zie ook de Landelijke Opbrengstberekening volgens de
LOB pagina 2014.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2014, matige maand.


December 2014 was qua zonnestroom-productie een maand met minder dan gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.