Productie zonnestroom in Nederland.
November 2012, iets beter dan gemiddeld.


November 2012 was qua zonnestroom-productie een maand met iets meer dan gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Oktober 2012, zeer matige maand.


Oktober 2012 was qua zonnestroom-productie een maand met zeer matige opbrengsten. Alleen in het zuidoosten van het land lagen de producties op een normaal nivo. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
September 2012, goede maand.


September 2012 was qua zonnestroom-productie een maand met meer dan gemiddelde opbrengsten. Alleen in het noordoosten van het land lagen de producties wat lager dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Augustus 2012, een uitstekende maand.


Augustus 2012 was qua zonnestroom-productie een maand met fors meer dan gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juli 2012, iets onder normaal.


Juli 2012 was qua zonnestroom-productie een iets mindere maand dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juni 2012, een erg slechte maand.


Juni 2012 was, net als juni vorig jaar, qua zonnestroom-productie een slechte maand. Producties lagen 10% tot 20% lager dan normaal in juni. Het westen van het land noteerde de hoogste opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Mei 2012, matige maand.


De maand Mei 2012 gaat de boeken in als een, voor zonnestroom producenten, matige maand. In het hele land lag de productie lager dan het langlarig gemiddelde. Zie het kaartje van Nederland met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
April 2012, zeer slechte maand.


Na enkele fantastische maanden valt April 2012, voor zonnestroom producenten, zwaar tegen. In het hele land lag de productie maar liefst 15% onder het langjarige gemiddelde. Zie het kaartje van Nederland met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Maart 2012, meer dan gemiddelde maand.


Maart 2012 was qua instraling (hoeveelheid daglicht) een meer dan gemiddelde maand. En dat is natuurlijk terug te zien in de producties van zonnestroom installaties. Zie het kaartje van Nederland met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2012, uitstekende maand maar sneeuw gooide roet in het eten.


Februari 2012 was qua instraling (hoeveelheid daglicht) een uistekende maand. Maar in grote delen van het land hebben de zonnepanelen last gehad van sneeuwbedekking. Hierdoor kan er tot wel 40% minder geproduceerd zijn. Voor de producties zonder sneeuw, zie de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2012, gemiddelde maand.


Januari 2012 was qua zonnestroom-productie een maand met gemiddelde producties. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2011 een bovengemiddeld jaar.


2011 was een uitstekend jaar voor bezitters van zonnepanelen. De gemiddelde instraling in Nederland lag op 1054 kWh/m2. Dat is ruim 2% hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar (1991-2010). Wel hebben zonnepanelen het afgelopen jaar last gehad van sneeuw in de maand januari. Het negatieve effect ten gevolge van deze sneeuwval (op de jaarproductie) zal in de meeste gevallen niet hoger zijn geweest dan 1 procent. De kuststrook liet zoals gebruikelijk de hoogste producties zien met Vlissingen als koploper. Landinwaarts lag het productienivo lager. Het KNMI-meetstation Eelde registreerde de minste instraling. Zie verder de geprognotiseerde opbrengsten volgens de
LOB pagina 2011.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2011, matige maand.


December 2011 was qua zonnestroom-productie een maand met iets lagere producties dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.