Productie zonnestroom in Nederland.
November 2011, recordmaand.


November 2011 was qua zonnestroom-productie een recordmaand met uitzonderlijk hoge opbrengsten in het hele land. Vooral het zuiden van het land liet opbrengsten zien die tot wel 50% hoger lagen dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Oktober 2011, weer een bovengemiddelde maand.


Oktober 2011 was qua zonnestroom-productie een maand met hoge opbrengsten. De productie was ongeveer 10% hoger dan gemiddeld in oktober. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
September 2011, een gemiddelde maand.


September 2011 was qua zonnestroom-productie een gemiddelde maand. Het zuiden van het land noteerde de hoogste opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Augustus 2011, een zeer matige maand.


Augustus 2011 was qua zonnestroom-productie een maand met zeer matige opbrengsten. Het productienivo lag zo’n 8% lager dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juli 2011, een zeer slechte maand.


Juli 2011 was qua zonnestroom-productie een zeer slechte maand. De producties waren 15% lager dan gemiddeld in Juli. De westelijke kustregio noteerde de hoogste opbrengsten. Maar ook daar was de productie veel lager dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juni 2011, een slechte maand.


Juni 2011 was qua zonnestroom-productie een slechte maand. Producties lagen 5% tot 10% lager dan normaal in Juni. Het noordwesten van het land noteerde de hoogste opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.Landelijke Meetmaand Zonnestroom 2011.
UPDATE:
Opbrengsten 1 t/m 30 juni staan online.

De Landelijke Meetmaand Zonnestroom is een actie van Siderea om iedereen de mogelijkheid te geven zijn/haar zonnestroom systeem te controleren op goede werking. Dat gebeurt door op 30 plekken in Nederland de (berekende) opbrengsten te publiceren in de periode 1 juni t/m 30 juli 2011. Om uw systeem te controleren dient u te beschikken over een gemeten opbrengst van minimaal 4 weken. Deze vergelijkt u met de door Siderea berekende opbrengst.

De resultaten van de opbrengstberekeningen (dagopbrengsten 1 t/m 30 juni) staan als spreadsheetbestand gereed op de
actiepagina.

Voor de gehele maand juni is er ook een handige landelijke kaart beschikbaar in zowel .pdf als .gif formaat.

Het algemene beeld dit jaar is dat juni qua opbrengsten een matige maand was. De landelijke spreiding in opbrengsten kunnen oplopen tot wel 20%. De hoogste opbrengsten zijn te verwachten op de waddeneilanden en langs de noordwestelijke kustregio. Noord-Limburg was deze maand hekkensluiter.

Productie zonnestroom in Nederland.
Mei 2011, wederom een uitstekende maand.


Ook Mei 2011 was qua zonnestroom-productie een uitstekende maand. Producties lagen bijna 10% hoger dan normaal is voor Mei. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.


ACTIE:
Landelijke Meetmaand Zonnestroom 2011.


Dat zonnepanelen stroom produceren zal u niet verbazen. Maar HOEVEEL stroom dat PRECIES moet zijn blijft vaag. Maar er is goed nieuws. Met de introductie van de ’Siderea PV Simulator’ in 2008 is het mogelijk zonnestroom-systemen te controleren op juiste werking. De ’Siderea PV Simulator is een rekenmodule die met behulp van KNMI metingen (aan het daglicht) de opbrengst van zonnestroom installaties zeer nauwkeurig kan uitrekenen.


Om dat te demonstreren gaat Siderea voor de maand juni de stroomproducties uitrekenen van ALLE opgestelde PV-systemen in Nederland.

De berekende opbrengsten worden ’zichtbaar’ gemaakt op een kaart van Nederland.
Met deze kaart kunt u eenvoudig nagaan of uw zonnestroom systeem naar behoren functioneert.

Tevens kunt u een spreadsheet bestand downloaden waarin ook de
dagelijkse opbrengsten vermeld staan (PER locatie EN per hellingshoek). Het bestand en de kaart worden begin juli op de website geplaatst. Om mee te doen is het uiteraard van belang dat u bekend bent met de werkelijke productie van uw pv-systeem in de maand juni.

Meer informatie kunt u vinden op de
speciale actiepagina. Daar is op dit moment nog de kaart te vinden van de actie van vorig jaar.

GAAT DAT ZIEN.

Productie zonnestroom in Nederland.
April 2011, bovengemiddelde maand.


April 2011 was qua zonnestroom-productie een uitstekende maand. Producties lagen 10% tot 15% hoger dan gemiddeld in April. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Maart 2011, bovengemiddeld maar geen records.


Maart 2011 was qua zonnestroom-productie een uitstekende maand. Het record uit maart 2003 is echter niet gebroken. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Siderea „kraakt” met eigen model de wolkenloze hemel.De verdeling (distributie) van de straling uit een wolkenloze hemel is al tientallen jaren onderwerp van discussie. Met name de verdeling van de diffuse stralingscomponent (blauwe hemel) is tot op de dag van vandaag nog steeds onzeker. Op dit moment bestaan er 4 modellen die de complexiteit van de onbewolkte hemel met matige tot redelijke nauwkeurigheid beschrijven.Deze rekenmodellen zijn van levensbelang om de straling op een schuin vlak te berekenen. En de straling op een schuin vlak is waar u, als bezitter van een zonnestroom installatie, van afhankelijk bent (qua productie dan).

Siderea heeft recentelijk een eigen model in gebruik genomen om de diffuse straling op een schuin vlak te berekenen. Dit model is een gewijzigde versie van een al
bestaand model uit 1979 van de wetenschappers M.D. Steven en M.H. Unsworth.

Het gewijzigde model, genaamd SUS, is recentelijk vergeleken met een zeer uitgebreide set aan meetwaardes van de diffuse straling op verschillende schuine vlakken onder wolkenloze omstandigheden. Uit de vergelijking blijkt dat het SUS model van Siderea een welhaast perfecte ”match” heeft met de gemeten waardes uit de dataset. De statistische fout (RMSE 0,011) is maar liefst een factor 5 (!!!) kleiner dan het beste model tot nog toe (CDRS model, Gueymard, 1986). De afwijking is zelfs kleiner dan de meetnauwkeurigheid van moderne stralingsmeters.

Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat Siderea het probleem van de diffuse straling op een schuin vlak definitief heeft opgelost en als eerste ter wereld een model in handen heeft dat de verdeling van diffuse straling uit de onbewolkte hemel 100% correct beschrijft.

De resultaten van de modelvergelijkingen (SUS en CDRS) kunt u
hier bekijken.

Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2011, een matige maand.


Februari 2011 was qua zonnestroom-productie een matige maand. Gelukkig wel weer beter dan vorig jaar. De gemiddelde opbrengst in februari ligt namelijk net iets onder de 40 kWh/kWp. Dat is dit jaar dus bij lange na niet gehaald. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom januari 2011 iets beter dan gemiddeld.

Januari 2011 was qua zonnestroom productie een goede maand met net iets bovengemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2010 een bovengemiddeld jaar.


2010 is een goed jaar geweest voor bezitters van zonnepanelen. De gemiddelde instraling in Nederland lag op 1060 kWh/m2. Dat is 4% hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar (1991-2010). Wel hebben zonnepanelen het afgelopen jaar veel last gehad van sneeuw in de maanden januari en december. Het negatieve effect ten gevolge van de sneeuwval (op de jaarproductie) zal in veel gevallen echter niet hoger zijn geweest dan 1 a 2 procent. De kuststrook liet zoals gebruikelijk de hoogste producties zien met Vlissingen als duidelijke koploper. Landinwaarts lag het productienivo lager. Net als vorig jaar registreerde het KNMI-meetstation Deelen de laagste instraling. Zie ook de opbrengsten volgens de
LOB pagina 2010.

Hier volgt de stationslijst met de door het KNMI gemeten horizontale instraling (daglicht) in 2010:

gemeten instraling kWh/m2, KNMI meetstation
1131 VLISSINGEN
1098 WILHELMINADORP
1097 HOORN (TERSCHELLING)
1095 STAVOREN
1095 VALKENBURG
1093 DE KOOY (DEN HELDER)
1082 HERWIJNEN
1080 WIJK AAN ZEE
1078 MARKNESSE
1077 BERKHOUT
1064 ELL
1059 GILZE-RIJEN
1058 LAUWERSOOG
1056 SCHIPHOL
1054 WESTDORPE
1053 EINDHOVEN
1050 ROTTERDAM
1050 NIEUW BEERTA
1049 MAASTRICHT
1047 LEEUWARDEN
1045 VOLKEL
1043 DEBILT
1041 HUPSEL
1040 HEINO
1039 HOOGEVEEN
1037 EELDE
1034 LELYSTAD
1023 TWENTHE
1017 ARCEN
1015 DEELEN

(bron: KNMI)

Sneeuwval verziekt opbrengsten zonnestroom in December 2010.

Hoewel december 2010 een normale maand was qua instraling (daglicht) hebben zonnestroom systemen in de praktijk veel last gehad van de langdurige sneeuwval. Hierdoor zullen de producties fors lager zijn uitgevallen. In sommige delen van het land kan dat oplopen tot wel 50% minder productie dan zonder sneeuw deze maand.
De berekende opbrengsten op de
LOB pagina voor December 2010 betreft dus de opbrengsten exclusief de effecten van sneeuwval.