November 2010 geen beste maand voor zonnestroom.

November 2010 was geen beste maand. In het hele land was de instraling deze maand nagenoeg gelijk maar dat betekent nog niet dat ook de opbrengsten gelijk zijn. De straling op een schuin vlak, zoals bij zonnepanelen, gedraagt zich nou eenmaal anders dan de straling op een horizontaal vlak. Vooral in de winterperiode ,bij lage zonnestand, kan dit tot verassende resultaten leiden. Het noorden van het land had hierdoor toch wat hogere opbrengsten dan het zuiden. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Siderea ”dumpt” wetenschappelijke modellen.

Al enige jaren maakt de
Siderea PV Simulator gebruikt van een 3-tal ”beroemde” rekenmodellen die het mogelijk maken om de straling op een schuin paneelvlak uit te rekenen. Deze modellen vormen zo’n beetje het (reken)hart van de Simulator. Echter recentelijk is door Siderea ontdekt dat deze modellen fouten bevatten. Met name het model van Perez en het model van Muneer bevatten aannames die simpelweg uit de duim gezogen zijn.

Ook het model van Gueymard (favouriet bij Siderea) uit 1985 blijkt bij nader inzien niet ”in balans” te zijn. In een email aan Siderea bevestigt de auteur (
Dr. Christian A. Gueymard, Solar Consulting Services, VS) dat het model inderdaad mathematische onvolkomenheden bevat.

Nogal teleurgesteld over deze gebeurtenissen heeft Siderea daarop besloten geen gebruik meer te maken van deze modellen en op zoek te gaan naar een betrouwbaar alternatief.

Dat ”alternatief” is nu het model van
Steven & Unsworth uit 1979. Dit model is door Siderea flink onder handen genomen en geschikt gemaakt voor gebruik in de Simulator. Het gewijzigde model is tevens voorgelegd aan Dr. Chris Gueymard voor een eerste beoordeling. Zijn reactie was deze: ”This looks interesting, thanks”. Dr. Christian Gueymard is een vooraanstaand wetenschapper/publicist op het gebied van daglichtmodellen.

Het resultaat, Siderea PV Simulator versie 7.
Het nieuwe stralingsmodel levert zeer goede resultaten. De nauwkeurigheid is wederom verbeterd en de vernieuwde versie van de Simulator is inmiddels in productie gegaan voor nieuwe klanten. Ook niet onbelangrijk is dat de Siderea PV Simulator nu een 100% eigen ontwikkeling is. Waarvan acte.

Lijst met ’zonnige dagen’ 2010 bijgewerkt.

Op dagen met een strakblauwe en wolkenloze hemel is het mogelijk om het werkelijke vermogen (ook wel het STC- of piek- vermogen genoemd) van uw panelen te ’meten’. Bij Siderea kunt u een
tabel aanschaffen, geheel afgestemd op uw pv-systeem, waarmee u op eenvoudige wijze het geleverde vermogen van de zonnepanelen ZELF kunt controleren. Wijkt dit ’berekende’ vermogen niet teveel af van wat de fabrikant opgeeft dan is uw pv-systeem in orde. De tabel werkt alleen op zonnige dagen en dient bij voorkeur in het zomer-halfjaar gebruikt te worden.

Siderea houdt een lijst bij van zonnige dagen in Nederland. Deze
lijst met ’zonnige dagen’ is nu bijgewerkt t/m de maand oktober 2010.

Eindelijk duidelijkheid over de Performance Ratio van zonnestroom.

Om te beoordelen of een zonnestroom-installatie goed of slecht presteert wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ’Performance Ratio’ (PR). De Performance Ratio geeft aan hoeveel daglicht (straling) er in de praktijk wordt omgezet in electriciteit. Uit onderzoek blijkt dat de PR niet of nauwelijks afhankelijk is van de hoeveelheid straling die een zonnestroom-systeem ontvangt. Daarmee is de PR dus een soort constante die uitsluitsel geeft over de kwaliteit van een zonnestroom-installatie.

Siderea heeft het gedrag van de PR nauwgezet onderzocht met behulp van de Siderea PV Simulator. Het rapport met de resultaten en conclusies is te vinden op de
’artikelen en reacties’ pagina.
Directe link naar het rapport:
PR analyse Siderea.

Tweede onderzoek naar nauwkeurigheid Siderea PV Simulator.

Nadat begin dit jaar door de Universiteit van Utrecht al onderzoek is verricht naar de nauwkeurigheid van de Siderea PV Simulator, komt Siderea nu ook zelf met een omvangrijke analyse over de prestaties van deze opmerkelijke simulatortechniek. Voor dit onderzoek is maar liefst 26 jaar aan maandelijkse productiegegevens gebruikt van verschillende zonnestroom-installaties.

De belangrijkste conclusie:
De marge (onnauwkeurigheid) van de Siderea PV Simulator bedraagt slechts 1% op jaarbasis en 4% op maandbasis.

Het volledige rapport is te vinden op de
’artikelen en reacties’ pagina.
Directe link naar het rapport:
Evaluatie Siderea PV Simulator.

Oktober 2010 was een maand met gemiddelde opbrengsten.

Oktober was een gemiddelde maand, qua opbrengsten, voor bezitters van zonnepanelen. Het zuidoosten van het land had de hoogste opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Siderea PV Simulator vernieuwd.

Een nieuwe versie van de
Siderea PV Simulator is vanaf deze week officieel in productie genomen. De Siderea PV Simulator wordt gebruikt als referentie om de prestaties van zonnestroom-systemen mee te beoordelen (monitoring/benchmarking). Met andere woorden, de Siderea PV Simulator imiteert de productie van een goed werkend zonnestroom systeem onder praktische omstandigheden.

Teneinde de simulatie steeds realistischer (nauwkeuriger) te maken wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de rekenmethodiek.

Nieuw in versie 6:
- reflectieverliezen worden nu berekend voor alle stralingscomponenten.
- verbeterd stralingsmodel met betrekking tot de circumsolaire stralingscomponent.
- berekenen van de kabelverliezen.
- instralingsverliezen worden (indien mogelijk) berekend conform de fabrieks-specificaties van het gebruikte zonnepaneel.
- onderscheid tussen ’grote’ en ’kleine’ inverters. De grens ligt rond de 2kW (max. uitgangsvermogen).
- berekenen van string- en tracking-verliezen op basis van een vaste verliespost van 1,5%.

Ook September een maand met zeer matige opbrengsten.

September 2010 was net als Augustus een zeer matige maand voor bezitters van zonnepanelen. De zuidwestelijke helft van het land had de hoogste opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Zeer matige opbrengsten in de maand Augustus.

Augustus 2010 was een zeer matige maand voor bezitters van zonnepanelen. De noordelijke helft van het land had wat hogere opbrengsten dan het zuiden. Aan de kust waren de opbrengsten zoals wel vaak het hoogst. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Opbrengst Zonnestroom in Juli zeer hoog.

Juli 2010 was, net als juni, een zeer goede maand voor bezitters van zonnepanelen. De hoogste opbrengsten werden gerealiseerd in de noordelijke helft van het land. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.Landelijke Meetmaand Zonnestroom 2010.
UPDATE:
Opbrengsten t/m 15 juli staan online.

De Landelijke Meetmaand Zonnestroom is een actie van Siderea om iedereen de mogelijkheid te geven zijn/haar zonnestroom systeem te controleren op goede werking. Dat gebeurt door op 30 plekken in Nederland de (berekende) opbrengsten te publiceren in de periode 1 juni t/m 15 juli 2010. Om uw systeem te controleren dient u te beschikken over een gemeten opbrengst van minimaal 4 weken. Deze vergelijkt u met de door Siderea berekende opbrengst.

De resultaten van de opbrengstberekeningen (t/m 15 juli) staan als spreadsheetbestand gereed op de
actiepagina.

Voor de maand juni is ook een landelijke kaart beschikbaar (.pdf en .gif).

Het algemene beeld is dat de (genormeerde) opbrengsten in het hele land redelijk gelijk zijn. De verschillen bedragen slechts 7%. Het KNMI meetstation
Herwijnen noteert de hoogste opbrengst.

Opbrengst Zonnestroom in Juni zeer hoog.

Juni 2010 was een zeer goede maand voor bezitters van zonnepanelen. Overal in het land werden vergelijkbare hoge opbrengsten gerealiseerd. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Lijst met ’zonnige dagen’ 2010 bijgewerkt.

Op dagen met een strakblauwe en wolkenloze hemel is het mogelijk om het werkelijke vermogen (ook wel het STC- of piek- vermogen genoemd) van uw panelen te ’meten’. Bij Siderea kunt u een
tabel aanschaffen, geheel afgestemd op uw pv-systeem, waarmee u op eenvoudige wijze het geleverde vermogen van de zonnepanelen ZELF kunt bepalen. Wijkt dit ’berekende’ vermogen niet teveel af van wat de fabrikant opgeeft dan is uw pv-systeem in orde. De tabel werkt alleen op zonnige dagen en dient bij voorkeur in het zomer-halfjaar gebruikt te worden.

Siderea houdt een lijst bij van zonnige dagen in Nederland. Deze
lijst met ’zonnige dagen’ is weer bijgewerkt en op de website geplaatst.


Een Kritische Kijk op Energiebesparing.


Energie besparen, het lijkt zo logisch. Goed voor het milieu EN uw portemonnee. De overheid ziet graag dat u flink investeert in isolerende maatregelen en energiezuinige apparatuur. Maar is dat besparen niet het paard achter de wagen spannen. En wat is er eigenlijk mis met ons energieverbruik.

Siderea daalt af in een wereld waar ’fossiele alchemisten’ geen middel schuwen om u afhankelijk te houden van kolen, olie en gas.
Energiebesparing, zin of onzin”, een ontluisterend kijkje in ons fossiele gedachtegoed.

Opbrengst Zonnestroom in Mei slecht.

Mei 2010 was een slechte maand voor bezitters van zonnepanelen. Het noordwesten van het land noteerde de hoogste opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.


Landelijke Meetmaand Zonnestroom 2010.

Dat zonnepanelen stroom produceren zal u niet verbazen. Maar HOEVEEL stroom dat PRECIES moet zijn blijft vaag. Maar er is goed nieuws. Met de introductie van de ’Siderea PV Simulator’ in 2008 is het dan eindelijk mogelijk zonnestroom-systemen te controleren op juiste werking. De ’Siderea PV Simulator is een eigen ontwikkeling met een nog nooit vertoonde nauwkeurigheid (maar liefst 5 maal nauwkeuriger dan enigste concurrent SPYCE).


Om dat te demonstreren gaat Siderea voor de maanden juni en juli de stroomproducties uitrekenen van ALLE opgestelde PV-systemen in Nederland.

De berekende opbrengsten (kWh/kWp) worden voor de maand juni ’zichtbaar’ gemaakt op een kaart van Nederland.
Met deze kaart kunt u eenvoudig nagaan of uw zonnestroom systeem naar behoren functioneert. Als uw panelen 10% MINDER produceren dan het kaartje aangeeft is er waarschijnlijk iets aan de hand.

NIEUW DIT JAAR is dat u tevens een spreadsheet bestand kunt downloaden waarin ook dagelijkse opbrengsten vermeld staan (PER locatie EN per hellingshoek). Dit bestand loopt van 1 juni t/m 15 juli 2010. De kaart EN het bestand worden in de tweede helft van juli op de website geplaatst.

Informatie kunt u vinden op de
speciale actiepagina. Daar is op dit moment nog een kaart te vinden van de actie van vorig jaar.

GAAT DAT ZIEN.

Opbrengst Zonnestroom in April zeer hoog.

April 2010 was een zeer goede maand voor bezitters van zonnepanelen. In de afgelopen 7 jaar was alleen in 2007 de ’oogst’ nog hoger. Het westen van het land noteerde de hoogste opbrengsten. In het oosten waren de opbrengsten zo’n 10% lager. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Nieuwe versie Siderea PV Simulator.

Een nieuwe versie van de
Siderea PV Simulator is vanaf deze week officieel in productie genomen. De Siderea PV Simulator wordt gebruikt als referentie om de prestaties van zonnestroom-systemen mee te beoordelen (benchmarking). Met andere woorden, de Siderea PV Simulator imiteert de productie van een goed werkend zonnestroom systeem onder praktische omstandigheden.

Teneinde de simulatie nog realistischer (nauwkeuriger) te maken wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de rekenmethodiek.

Nieuw in versie 5:
- hogere nauwkeurigheid door het in rekening brengen van
reflectieverliezen.
- verbeterde methode om het daglicht te splitsen in direct en diffuus licht.
- aangepast model voor het berekenen van temperatuurverliezen.

De nieuwe versie van de simulator is vergeleken met bestaande rekenmodellen (Erbs, Orgill en Hollands) die traditioneel gebruikt worden om de opbrengst van zonnepanelen mee te berekenen. Het rekenmodel van Siderea is in alle gevallen tientallen procenten nauwkeuriger. Met recht kan hier gesproken worden over
een doorbraak op het gebied van opbrengstverificatie voor zonne-energie !!!

Maart-opbrengst Zonnestroom.

Maart 2010 was qua opbrengsten een iets bovengemiddelde maand voor bezitters van zonnepanelen. Het westen en zuiden van het land noteerde de hoogste opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Februari-opbrengst Zonnestroom.

Februari 2010 was een tegenvallende maand voor bezitters van zonnepanelen. Het noorden van het land heeft de hoogste opbrengsten mogen noteren. In delen van het land was er sprake van wat sneeuwval. In de opbrengstberekeningen wordt hier GEEN rekening mee gehouden. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Januari-opbrengst Zonnestroom.

Januari 2010 was een normale maand voor bezitters van zonnepanelen. Wel heeft de sneeuwval in het hele land roet in het eten gegooid. In de opbrengstberekeningen wordt hier GEEN rekening mee gehouden. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.


Siderea plaatst CO2 widget op website.

Vanaf vandaag is de startpagina van Siderea voorzien van een CO2 widget. Deze widget wordt verzorgt door co2now.org. Op deze ”Earth’s CO2 Home Page” is zeer toegankelijke en actuele informatie te vinden over de aanwezigheid en gevolgen van broeikasgassen in de aardse atmosfeer.

Siderea is van mening dat de klimaatcrisis desastreuze gevolgen heeft voor het leefmilieu van komende generaties. Een onmiddelijke transitie naar een 100% duurzame energiehuishouding moet daarom de hoogste prioriteit krijgen. Bovendien zijn fossiele energiebronnen sowieso niet toereikend om onze toekomstige energievraag te dekken. Hoe u er ook over denkt. Niets doen is geen optie meer !!

Artikel geplaatst ’De Ideale Hellingshoek’, deel 2.

Natuurlijk, iedereen weet dat zonnepanelen de hoogste opbrengst geven door ze op het zuiden te richten onder een hoek van 35 graden (of was het 36). Maar waar komt deze bewering eigenlijk vandaan en hoeveel meer produceert een zonnepaneel dan wel bij deze hellingshoek. Siderea neemt de proef op de som en ontdekt dat er weer eens flink gesjoemeld is met de cijfertjes.

In
deel 1 van 'De Ideale Hellingshoek' is uitgelegd hoe het daglicht gesplitst kan worden om te bepalen hoeveel straling er op een schuin vlak valt.

In
deel 2 van 'De Ideale Hellingshoek' mixen we wolken met blauwe lucht en blijkt dat schuin al snel TE schuin is.

2009 net geen recordjaar.

2009 is een bijzonder goed jaar geweest voor bezitters van zonnepanelen. Het leek er zelfs even op dat 2003 als recordjaar uit de boeken zou verdwijnen maar de laatste maanden van 2009 waren helaas onder de maat. Toch is het een bijzonder jaar geworden met stralingsnivo’s in de kustregio’s van ver boven de 1100 kWh/m2. Vlissingen, Den Helder en Terschelling ontvingen het meeste dagicht terwijl Arcen en Deelen de hekkensluiters zijn met beide 1037 kWh/m2.

Hier volgt de complete stationslijst:

gemeten instraling kWh/m2, KNMI meetstation
1172 VLISSINGEN
1157 DE KOOY
1147 HOORN (TERSCHELLING)
1136 WILHELMINADORP
1131 WIJK AAN ZEE
1129 VALKENBURG
1124 STAVOREN
1115 WESTDORPE
1103 BERKHOUT
1101 HERWIJNEN
1092 LEEUWARDEN
1090 SCHIPHOL
1083 MARKNESSE
1081 LAUWERSOOG
1077 EINDHOVEN
1074 ROTTERDAM
1073 GILZE-RIJEN
1071 ELL
1069 MAASTRICHT
1069 VOLKEL
1067 HUPSEL
1061 LELYSTAD
1059 NIEUW BEERTA
1059 DE BILT
1052 EELDE
1047 TWENTHE
1044 HOOGEVEEN
1041 HEINO
1037 ARCEN
1037 DEELEN

(bron: KNMI)

December opbrengst bekend.

Landelijk was december een vrij normale maand voor bezitters van zonnepanelen. De productie was in het hele land ongeveer gelijk. Wel heeft de sneeuwval enigzins roet in het eten gegooid. In de opbrengstberekeningen wordt hier GEEN rekening mee gehouden. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Nieuw artikel ’De Ideale Hellingshoek’, deel I.

Natuurlijk, iedereen weet dat zonnepanelen de hoogste opbrengst geven door ze op het zuiden te richten onder een hoek van 35 graden (of was het 36). Maar waar komt deze bewering eigenlijk vandaan en hoeveel meer produceert een zonnepaneel dan wel bij deze hellingshoek. Siderea neemt de proef op de som en ontdekt dat er weer eens flink gesjoemeld is met de cijfertjes. In Deel 1 van 'De Ideale Hellingshoek' wordt het daglicht gesplitst en maken we kennis met een atmosfeer die aan boekhouden doet.

Lijst met ’zonnige dagen’ bijgewerkt.

Op dagen met een strakblauwe en wolkenloze hemel is het mogelijk het werkelijke vermogen (ook wel het STC- of piek- vermogen genoemd) van uw panelen te ’meten’. Bij Siderea kunt u een
tabel aanschaffen, geheel afgestemd op uw pv-systeem, waarmee u op eenvoudige wijze het geleverde vermogen van de zonnepanelen ZELF kunt bepalen. Wijkt dit ’berekende’ vermogen niet teveel af van wat de fabrikant opgeeft dan is uw pv-systeem in orde. De tabel werkt alleen op zonnige dagen en dient bij voorkeur in het zomer-halfjaar gebruikt te worden.

Siderea houdt een lijst bij van zonnige dagen in Nederland. Deze
lijst met ’zonnige dagen’ is weer bijgewerkt en op de website geplaatst.

Onderzoek en Enquete naar Virtuele PV Centrale.

De Universiteit van Utrecht en adviesburo Rencom doen in opdracht van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) onderzoek naar de haalbaarheid van een zogenaamde Virtuele PV Centrale. Dat is een digitale koppeling van zonnestroom-systemen. Deze ”Virtuele PV Centrale” gaat belangrijke informatie leveren over de prestaties van zonnestroom en dient tegelijkertijd ook een educatief en informatief doel. Ook wordt nagegaan of er voordelen te behalen zijn door zonnestroom collectief op de markt te brengen.

Of deze Centrale ook daadwerkelijk het levenslicht gaat zien is deels afhankelijk van u. Zonnestroom heeft een enorme potentie in Nederland (meer dan iedereen denkt) en wordt op termijn ook veel belangrijker dan bijvoorbeeld windenergie. Een Virtuele PV Centrale kan een belangrijke bijdrage leveren om de ”angst” voor zonnestroom in dit land voor eens en altijd weg te nemen.

Op het internet wordt op dit moment een peiling gehouden of er bij u interesse bestaat voor een dergelijk systeem. U wordt van harte uitgenodigd om uw mening te geven middels
de on-line enquete Virtuele PV Centrale.