November opbrengst bekend.

Landelijk was november een zeer slechte maand voor bezitters van zonnepanelen. Het zuiden van het land had de hoogste opbrengst. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Belangrijke mededeling (wijziging email adres).

Per november 2009 is het email adres van Siderea gewijzigd in:

info@siderea.nl

Wijziging prijzen per 1 november 2009.

Per 1 november wijzigt Siderea de
prijzen voor pv-producten. Sommige producten worden in prijs verlaagd, andere producten in prijs verhoogd. De reden voor de prijsverhoging van sommige producten is dat het instellen van de simulator (pre-run) nog altijd erg veel tijd en aandacht kost ondanks vereenvoudigingen in het daaropvolgende rekenproces (de eigenlijke run). Het volledig automatiseren van de ”pre-run” is weliswaar technisch geen probleem maar de investeringskosten zijn voor Siderea op dit moment simpelweg te hoog.

Hier een overzicht van de wijzigingen.
Het ”PV Monitor abonnement” wordt
verhoogd naar €50 (was €25).
Het product ”Bepaling PV-Vermogen” wordt
verhoogd naar €50 (was €25).
De prijs van een opbrengstberekening 2004-2008 (op jaarbasis) wordt
verlaagd naar €50 (was €100).
De prijs van een opbrengstberekening 2004-2008 (op maandbasis) wordt
verlaagd naar €75 (was €150).

Nieuwe versie van de simulator (v4 SMARTS) in gebruik genomen.

Een nieuwe versie van de
Siderea zonnestroom-simulator is per 1 november in gebruik genomen. Op jaarbasis berekend deze nieuwe versie een iets lagere opbrengst (-0,3%) in vergelijking met de vorige versie. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de eigenschappen van het zonnepaneel zoals de instralingskarakterestiek en het koelend vermogen van de paneel. De resterende wijzingen hebbend betrekking op het stralingsmodel onder deels bewolkte omstandigheden.

De nieuwe versie berekend voor de zomermaanden een iets lagere en voor de wintermaanden een iets hogere opbrengst.

Ook in deze nieuwe versie heeft een onbeschaduwd paneel bij een hellingshoek van 35 graden (zuid-orientatie) een meerproductie van 10% tov een horizontaal geplaatst paneel. Daarmee concludeert Siderea wederom dat het
instralingsdiagram van Ecofys(?) niet klopt. Volgens dit diagram bedraagt de meerproductie bij ideale helling en orientatie maar liefst 18%. In januari 2010 zal een artikel verschijnen over het effect van de hellingshoek op de pv-productie.

Oktober opbrengst bekend.

Net als September was ook Oktober een matige maand voor bezitters van zonnepanelen. Het zuiden van het land had nipt de hoogste opbrengst. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

September opbrengst bekend.

September was een matige maand voor bezitters van zonnepanelen. Alleen in het zuidwesten is er sprake van (boven)gemiddelde opbrengsten. De rest van het land scoorde onder het gemiddelde. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Opbrengst augustus bekend (RECORDMAAND).

Augustus gaat voorlopig de boeken in als recordmaand (periode 2004-2009). Het westen van het land had net iets meer straling dan de rest maar de verschillen zijn klein. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Artikel over de prestaties van amorf zonnepanelen bijgewerkt.

Het
artikel over de amorf zonnepanelen in Millingen a/d Rijn is bijgewerkt met de berekende en gerealiseerde opbrengsten over augustus. Voorlopige conclusie is dat het grotere kristallijne systeem toch net iets hogere opbrengsten laat zien tov het kleinere amorf systeem. Het verschil is echter marginaal (1,4%).

Artikel geplaatst over de prestaties van amorf zonnepanelen.

Amorf panelen zijn
dunne-film zonnepanelen met bijzondere eigenschappen. Deze eigenschappen moeten, volgens de fabrikanten, hogere opbrengsten garanderen.

In
Millingen a/d Rijn is zo’n pv-systeem met amorf panelen operationeel. De normopbrengsten van dit systeem hebben nogal wat stof doen opwaaien vanwege dat ze aan de hoge kant zouden zijn. Millingen a/d Rijn ligt op de grens met Duistand en staat zeker niet bekend om het hoge aantal zonuren. Hoogste tijd dus voor een vergelijkend warenonderzoek.

Siderea duikt in de wereld van ’amorphous silicon’ laminaten met een speciaal voor dit doel aangepaste pv-simulator. Ga het
hier lezen.

Opbrengst juli bekend.

Ook Juli 2009 was een bovengemiddelde maand met in het noordwesten van het land de hoogste instraling. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Update Landelijke Meetmaand Zonnestroom - Kaarten zijn online !!!

De
Landelijke Meetmaand Zonnestroom is een actie van Siderea om ALLE bezitters van zonnepanelen in staat te stellen hun systeem te controleren op juiste werking. Siderea berekend voor 30 locaties in Nederland de opbrengsten van pv-systemen met verschillende hellingshoeken. Deze opbrengsten hebben betrekking op 4 specifieke periodes. Voor elk van deze periodes maakt Siderea een opbrengstkaart. Om deel te nemen aan deze actie dient u minimaal te beschikken over de gemeten opbrengst in 1 van deze periodes. De kaarten zijn van toepassing op Nederland.

Hier volgen de rechtstreekse links naar de bestanden (gif formaat).
Kaart Periode I (1 t/m 28 juni 2009)
Kaart Periode II (1 t/m 30 juni 2009)
Kaart Periode III (8 juni t/m 5 juli 2009)
Kaart Periode IV (15 juni t/m 12 juli 2009)

LET OP: ALLE opbrengsten staan vermeld in kWh/kWp.

Lijst met ’zonnige dagen’ bijgewerkt.

Op dagen met een strakblauwe en wolkenloze hemel is het mogelijk het werkelijke vermogen (ook wel het STC- of piek- vermogen genoemd) van uw panelen te ’meten’. Bij Siderea kunt u een
tabel aanschaffen, geheel afgestemd op uw pv-systeem, waarmee u op eenvoudige wijze het geleverde vermogen van uw zonnepanelen ZELF kunt bepalen. Wijkt dit ’berekende’ vermogen niet teveel af van wat de fabrikant opgeeft dan is uw pv-systeem in orde. De tabel werkt alleen op zonnige dagen en dient bij voorkeur in het zomer-halfjaar gebruikt te worden.

Siderea houdt een lijst bij van zonnige dagen in Nederland. Deze
lijst met ’zonnige dagen’ is weer bijgewerkt en op de website geplaatst.

Opbrengst juni bekend.

Juni 2009 was weer een uitstekende maand met de hoogste opbrengsten in het noordwesten van het land. Het oosten van Nederland moest genoegen nemen met fors lagere opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Landelijke Meetmaand Zonnestroom (eerste resultaten).

Op 1 juni j.l. is de
Landelijke Meetmaand Zonnestroom van start gegaan. De kaarten met opbrengsten voor heel Nederland zullen in de laatste week van juli op de website geplaatst worden. Aan de hand van deze kaarten kan iedereen zijn/haar zonnestroomsysteem controleren op goede werking.

Tot en met 21 juni zijn er landelijk zeer grote verschillen te zien. Het noordwesten van Nederland noteert tot nu toe de hoogste opbrengsten. Het zuidoosten zit daar maar liefst 20% ONDER !!
Omgeving Den Helder is koploper en omgeving Arcen is hekkensluiter met maar liefst 30% minder opbrengst dan de koploper.


Periodes waarover Siderea een landelijke opbrengstberekening maakt:

- voor de gehele maand juni
- voor het tijdvak 1 juni t/m 28 juni
- voor het tijdvak 8 juni t/m 5 juli

- voor het tijdvak 15 juni t/m 12 juli.


Lijst met ’zonnige dagen’ bijgewerkt.

Op dagen met een strakblauwe en wolkenloze hemel is het mogelijk het werkelijke vermogen (ook wel het STC- of piek- vermogen genoemd) van uw panelen te ’meten’. Wijkt dit vermogen niet veel af van wat de fabrikant opgeeft dan is uw pv-systeem in orde.

Bij Siderea kunt u een
tabel aanschaffen, geheel afgestemd op uw pv-systeem, waarmee u op eenvoudige wijze het geleverde vermogen van uw zonnepanelen ZELF kunt bepalen. Deze tabel werkt alleen op zonnige dagen en dient bij voorkeur in het zomer-halfjaar gebruikt te worden.

Siderea houdt trouwens een lijst bij van zonnige dagen in Nederland. Deze
lijst met ’zonnige dagen’ is weer bijgewerkt en op de website geplaatst.

Nieuwe (beta) versie van de simulator (v4 SMARTS).

Kan het allemaal nog nauwkeuriger. De pv simulator van Siderea wordt voortdurend vergeleken met een aantal referentiesystemen. De referentiesystemen zijn zonnestroominstallaties die goed zijn gedocumenteerd en een productie hebben die in lijn is met de specificaties. De simulator berekend voor deze systemen de maandopbrengsten. Op dit moment wijken de maandopbrengsten gemiddeld 4% af van de werkelijke productie.

Voor enkele pv-systemen zijn ook de dagopbrengsten vergeleken met de simulator. Zoals verwacht is de afwijking op dagbasis behoorlijk wat hoger. 15% om precies te zijn. De oorzaak ligt in het feit dat de simulator rekent met dagelijkse meetwaardes van de straling. De simulator heeft dus geen informatie wat er van uur tot uur is gebeurd. Om dat probleem te omzeilen wordt de dagstraling evenredig over de dag ’verdeeld’. Hierdoor onstaat echter een fout omdat het weer in de loop van een dag kan veranderen. Een tweede oorzaak van de dagelijkse fout zit ’em in het feit dat de straling gemeten wordt op een meetstation van het KNMI en NIET op de plek waar het pv-systeem zich bevindt. Op het meetstation kan het op een bepaald moment dus zonnig zijn terwijl 20 km verderop er sprake is van bewolking. Vanwege de willekeur van het weer zal de dagelijkse fout zich na een week grotendeels opheffen.

Bij het vergelijken van een groot aantal dagopbrengsten blijkt dat de simulator in het winterhalfjaar een iets te lage dagproductie berekend en in het zomerhalfjaar een te hoge. De oorzaak lijkt te liggen in de ’vorm’ van de gebruikte instralingskarakterestiek voor de zonnepanelen. In versie 4 van de simulator is deze karakterestiek aangepast en dat heeft een positieve invloed op de nauwkeurigheid van 5%. De fout per maand gaat dus van 4% naar 3,8%.

v4 SMARTS wordt nu getest en de verwachting is deze versie in het najaar in productie gaat.

Landelijke Meetmaand Zonnestroom van start gegaan.

Het kan niemand meer zijn ontgaan. Op 1 juni j.l. is de
Landelijke Meetmaand Zonnestroom van start gegaan. Iedereen met zonnepanelen EN een opbrengstmeter zal over anderhalve maand weten of de panelen hun werk naar behoren gedaan hebben. Een soort examen dus. Siderea berekend deze zomer voor GEHEEL Nederland de opbrengst van ALLE individuele zonnestroom systemen. De eerste drie periodes waarover dat gebeurd zijn van start gegaan en lopen resp. t/m 28 juni, 30 juni en 5 juli. Wie toch nog vergeten is de meterstand te noteren krijgt nog 1 herkansing.

Periodes waarover Siderea een landelijke opbrengstberekening maakt:
- voor de gehele maand juni (loopt inmiddels)
- voor het tijdvak 1 juni t/m 28 juni (loopt inmiddels)
- voor het tijdvak 8 juni t/m 5 juli (loopt inmiddels)

- voor het tijdvak 15 juni t/m 12 juli.

In verband met mijn vakantie zullen de kaarten met opbrengsten in de laatste week van juli verschijnen.

Opbrengst mei bekend.

Mei 2009 was weer een maand met hoge stralingsnivo’s. Het noordwesten ontving de meeste straling. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Update Landelijke Meetmaand Zonnestroom.

Dat zonnepanelen stroom produceren zal u niet verbazen. Maar
HOEVEEL stroom dat precies moet zijn is al jaren onderwerp van heftige discussies. En dat terwijl het eigenlijk heel simpel is. Bij een goed werkend zonnestroom systeem is de geproduceerde stroom alleen afhankelijk van de hoeveelheid daglicht dat op de panelen valt. Siderea beschikt over een rekenmodule die dat invallende daglicht berekend aan de hand van dagelijkse meetgegevens van het KNMI. Is de instraling op het paneelvlak eenmaal bekend dan is ook de stroomproductie geen geheim meer.

Om dat te demonstreren zal Siderea in de maanden juni en juli voor 32 lokaties in Nederland de stroomproductie gaan uitrekenen voor een zonnestroomsysteem van 1000Wp. (1kWp). De berekende opbrengsten worden uitgezet op een kaart van Nederland.
Met deze kaart kunt u eenvoudig nagaan of uw zonnestroom systeem naar behoren functioneert. Als uw panelen 10% MINDER produceren dan het kaartje aangeeft is er waarschijnlijk iets aan de hand. Het kan zijn dat u extreem veel last heeft van beschaduwing door bomen of gebouwen. Zoniet, dan is de kans groot dat uw panelen onder de maat presteren. U heeft dan recht op garantie.

De opbrengstkaarten hebben betrekking op verschillende periodes. Er worden 4 kaarten gemaakt.
- voor de gehele maand juni.
- voor het tijdvak 1 juni t/m 28 juni.
- voor het tijdvak 8 juni t/m 5 juli.
- voor het tijdvak 15 juni t/m 12 juli.

De kaarten worden in de tweede helft van juli op de website geplaatst.

Meer informatie kunt u vinden op de
speciale actiepagina. Daar vindt u ook een opbrengstkaart voor de maand juni 2008.

GAAT DAT ZIEN.

Opbrengst april bekend.

April 2009 was een erg goede maand. Sinds 2004 scoorde alleen 2007 hogere opbrengsten in het hele land. Het noorden ontving de meeste straling en realiseerde daardoor ook de hoogste opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Nieuwe tabel met ’zonnige dagen’ geplaatst.

Op dagen met een strakblauwe en wolkenloze hemel is het mogelijk het werkelijke vermogen (ook wel het STC- of piek- vermogen genoemd) van uw panelen te ’meten’. Wijkt dit vermogen niet veel af van wat de fabrikant opgeeft dan is uw pv-systeem in orde.

Bij Siderea kunt u een
tabel aanschaffen, geheel afgestemd op uw pv-systeem, waarmee u op eenvoudige wijze het geleverde vermogen van uw zonnepanelen ZELF kunt bepalen. Deze tabel werkt alleen op zonnige dagen en dient bij voorkeur in het zomer-halfjaar gebruikt te worden.

Dat zomer-halfjaar is inmiddels aangebroken en dus is de
nieuwe lijst met ’zonnige dagen’ op de website geplaatst. De lijst zal de komende maanden nog regelmatig bijgewerkt worden.

Rekenmodel Siderea naar definitieve versie.

Twee jaar geleden ben ik gestart een rekenmodel te ontwikkelen dat het mogelijk moest maken de opbrengsten van zonnestroomsystemen met een hoge nauwkeurigheid te ’voorspellen’. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Zo heb ik erg veel tijd besteed aan het bestuderen en begrijpen van de transmissie van zonlicht in onze atmosfeer. Dat is tenslotte waar zonnepanelen op Aarde het mee moeten doen.

Nu, twee jaar later, ligt er een rekenmodel met een nog nooit vertoonde graad van nauwkeurigheid. Dat model (v3 SMARTS) is nu gedocumenteerd en vastgelegd. Waarom dit model zo goed werkt is, goed beschouwd, eigenlijk geen groot geheim.

Naar mijn mening is de atmosfeer geenzins een chaotische verzameling van gas, stof en waterdamp zoals wordt geopperd door de heren wetenschappers. Wie namelijk goed kijkt kan ’zien’ dat iemand, of iets, de hele zaak nauwgezet in balans houdt. Het gekke is dat de wetenschap het dan allemaal wel heeft gemeten, maar willen inzien hebben ze het nooit. Er zijn bewijzen te over. Maar wat dat betreft blijft de geschiedenis zich dus herhalen.

De kern van het rekenmodel van Siderea is voor een groot deel gebaseerd op HOE de atmosfeer ’geregeld’ wordt. Wie of wat dat doet is niet belangrijk. Het gebeurt en ik ben nog steeds verbaasd hoe slim dat ’geregel’ in elkaar zit. Helaas zijn dit soort denkbeelden in de wetenschappelijke wereld nog steeds synoniem aan ketterij en zelfs van invloed op je ’wetenschappelijke geloofwaardigheid’ (die ik niet heb). Met andere woorden, men is nog niet zover.

Voorlopig trek ik mij van de wetenschap maar even niks aan, zodat u als bezitter van zonnepanelen bij Siderea nauwgezet kunt blijven controleren of uw investering naar behoren functioneert. Het is maar dat u het weet.

Simulator Siderea oppermachtig.

Behalve Siderea is er nog een bedrijf in Europa dat opbrengsten berekend voor pv-systemen. Het in Zwitserland gevestigde METEOTEST maakt daarbij gebruik van stralingswaardes berekend mbv satellietfoto’s. Zie www.spyce.ch (Satellite Photovoltaic Yield & Control). Voor ons zonnestroomsysteem heb ik begin maart 2008 bij SPYCE een jaarabonnement afgesloten om eens na te gaan hoe nauwkeurig deze ’concurrent’ in werkelijkheid is.

SPYCE is de commerciele versie van PVSAT, een door de EU ontwikkeld rekenmodel om ’real-time’ de opbrengsten van zonnestroomsystemen te berekenen. Behalve METEOTEST maakt ook het duitse KNMI (DWD) gebruik van dit rekenmodel.

Het jaarabonnement bij SPYCE is inmiddels ten einde, dus we kunnen de balans gaan opmaken. Het resultaat is schokkend.

Resultaten weekopbrengsten.
De door SPYCE berekende weekopbrengsten hebben een gemiddelde afwijking van maar liefst
29%. Het model van Siderea blijft steken op een marge van SLECHTS 6% !!!

Resultaten jaaropbrengst.
De gerealiseerde jaaropbrengst van het pv-systeem bedroeg
983 kWh/kWp.
SPYCE berekende een opbrengst van
1044 kWh/kWp.
Siderea berekende
983 kWh/kWp.


Conclusie:
Het met veel subsidies en tamtam door de EU ontwikkelde rekenmodel (SPYCE is de commerciele versie van PVSAT) blijkt in de praktijk niet best te functioneren. Daarentegen is het Siderea in haar eentje gelukt om binnen twee jaar (op eigen kosten) met een model te komen dat bijna VIJFMAAL nauwkeuriger is EN een jaaropbrengst berekend die exact overeenkomt met de werkelijkheid. Pogingen van Siderea om in kontakt te komen met diezelfde ’wetenschap’ blijven nog steeds zonder resultaat. Is dat toeval ????

Grafieken met de berekende en gerealiseerde opbrengsten kunt u inzien op de
statistieken pagina.

Opbrengst maart bekend.

Maart 2009 was een redelijk goede maand. Het westen van het land heeft de meeste straling ontvangen. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Gratis opbrengstberekening voor iedereen.

In de maanden juni en juli maakt Siderea een GRATIS opbrengstberekening voor ALLE zonnestroomsystemen in Nederland. En dat is nog nooit vertoond. Siderea is namelijk van mening dat u in staat moet zijn uw zonnepanelen te controleren. Het liefst GRATIS. Ze hebben tenslotte een beste duit geld gekost. Daarom start Siderea met een
Landelijke Meetmaand Zonnestroom. Alle informatie vindt u op de speciale actiepagina. GAAT DAT ZIEN !!!!!!

Artikel geplaatst over de energierekening.

De energierekening is misschien nog wel moeilijker te begrijpen dan de belastingaangifte. Bovendien kan het zeer wel lonen om uw energieleverancier te controleren op fouten. Daarom heeft Siderea een ’handleiding’ gemaakt die u stap voor stap laat zien hoe de energierekening tot stand komt. Ga het
hier lezen.

Opbrengst februari bekend.

Februari 2009 was een erg slechte maand met een kwart minder straling dan gemiddeld. Opvallend is wel de extreem lage straling gemeten op KNMI-station Rotterdam. Ik denk dat deze waarde niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. Meetstations rondom Rotterdam noteren namelijk veel meer straling. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Opbrengst januari bekend.

Het jaar 2009 is voor bezitters van zonnepanelen zeer goed van start gegaan. Net zoals december 2008 kan ook januari 2009 de boeken in als record maand. Het zuidoosten van het land steekt daarbij nog eens met kop en schouders uit boven de rest van het land. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de '
Landelijke Opbrengstberekening'.

Nieuw artikel geplaatst over het Duitse EEG.

Het is zover. Heldere en duidelijke uitleg over de werking van het bijna doodgeknuffelde Duitse Model ter Stimulering van Duurzame Energie. De Kosten. De Baten. Het Hoe en het Waarom. Kortom, het Erneubare Energien Gesetz (EEG) in al haar facetten. Hiermee hoopt Siderea wat meer duidelijkheid te scheppen in de discussie of wij in Nederland ook zo’n regeling moeten introduceren. Een hoop mensen en organisaties vinden namelijk van wel. Is het EEG dan zo zaligmakend of zitten er nog addertjes onder het gras. EEG voor Dummies. Ga het
hier lezen !!

Opbrengst 2008 bekend.

2008 was een heel goed jaar hoewel sommige delen van het land een matige opbrengst hadden. Op twee meetstations noteerde het KNMI in 2008 zelfs meer dan 1100 kWh/m2. Het noorden en westen van het land ontvingen de meeste straling. Het oosten en zuiden scoorde het laagst.

Hier de volledige stationslijst op volgorde van instraling.

kWh/m2 KNMI meetstation
1124 DE KOOY (DEN HELDER)
1120 HOORN (TERSCHELLING)
1082 STAVOREN
1075 VLISSINGEN
1069 LEEUWARDEN
1069 WIJK AAN ZEE
1067 WILHELMINADORP
1060 VALKENBURG (LEIDEN)
1059 BERKHOUT
1053 LAUWERSOOG
1045 HERWIJNEN
1044 MARKNESSE
1044 ELL
1037 SCHIPHOL
1035 HUPSEL
1031 LELYSTAD
1029 NIEUW BEERTA
1027 VOLKEL
1026 WESTDORPE
1024 MAASTRICHT
1024 ROTTERDAM (VLIEGVELD)
1023 HEINO
1022 TWENTHE
1018 EINDHOVEN
1015 HOOGEVEEN
1013 EELDE
1012 GILZE-RIJEN
1008 DE BILT
1002 ARCEN
999 DEELEN


(bron:KNMI)


Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening 2008'.

Opbrengst december bekend.

December 2008 was een record maand. Het KNMI noteerde een record aantal zonuren. Het noorden en oosten van het land hadden de hoogste opbrengst. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de '
Landelijke Opbrengstberekening'.

SPYCE versus Siderea (nieuwe tussenstand).

Behalve Siderea is er nog een bedrijf in Europa dat opbrengsten berekend voor pv-systemen. Het in Zwitserland gevestigde METEOTEST maakt daarbij gebruik van stralingswaardes berekend mbv satellietfoto’s. Zie www.spyce.ch (Satellite Photovoltaic Yield & Control). Voor ons 501Wp systeem heb ik begin maart 2008 bij SPYCE een jaarabonnement afgesloten voor €49. Nadat ik alle gegevens over ons systeem had ingevoerd (inclusief een skyline ivm beschaduwing) ontvang ik sindsdien dagelijks een berekende opbrengst.

Het leek mij wel een aardig idee om de berekende opbrengsten van SPYCE te vergelijken met de berekende waardes uit de eigen simulator EN ook met de werkelijk gerealiseerde kilowatturen. Ik heb gekozen om PER WEEK de procentuele afwijking te bepalen van beide opbrengstberekeningen tov de werkelijke productie. De gemiddelde afwijking (per week) wordt volgens de RMSE (Root Mean Square Error) methode bepaald. Hoe kleiner de fout, hoe nauwkeuriger de berekening.

Hier volgt het resultaat na krap 10 maanden (periode 10 maart - 28 december ’08):

De fout (RMSE) voor de berekening van SPYCE bedraagt op dit moment
22,6%.
Voor de opbrengstberekeningen van Siderea bedraagt de RMSE 5,6% !!!!

Siderea is op weekbasis nu VIERMAAL nauwkeuriger dan SPYCE. Opvallend is dat vanaf december SPYCE volledig de kluts kwijt is. Afwijkingen van 50% op weekbasis zijn meer regel dan uitzondering. De verwachting is dat de gemiddelde fout voor SPYCE verder zal oplopen richting de 25% op jaarbasis tegen 6% voor Siderea.

De simulatietechniek van Siderea blijft dus superieur en steekt met kop en schouders uit boven de ’concurrentie’.

Grafieken met de resultaten op jaarbasis zijn te vinden op de
statistiekenpagina.

Archief Landelijke Opbrengstberekeningen uitgebreid.

Siderea berekend voor 5 locaties in het land de opbrengst van 2 ’virtuele’ pv-systemen. Dat gebeurt voor elke maand vanaf 2004. Deze Landelijke Opbrengstberekeningen (LOB’s genaamd) staan in een archief met zowel maandopbrengsten als jaaropbrengsten. Dit archief is nu aangevuld met overzichten van de gemiddelde productie (jaarlijks en maandelijks) van deze 2 systemen over de jaren 2004 t/m 2008.

Bent u dus benieuwd hoeveel een pv-systeem gemiddeld per jaar of per maand produceert, raadpleeg dan het LOB archief.

Het nieuwe maandarchief vindt u
hier.
Het nieuwe jaararchief vindt u
hier.