Opbrengst november bekend.

November 2008 was een slechte maand. Het noorden en zuiden hadden de hoogste opbrengst. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening'.

Opbrengst oktober bekend.

Oktober 2008 was een gunstige maand. Het noorden en zuiden hadden (traditioneel) de hoogste opbrengst. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening'.

Rekenmodel PV Simulator gewijzigd.

De berekeningsmethodiek van de PV Simulator van Siderea is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betreft de introductie van gereflecteerde straling en de implementatie van het ”Liu-Jordan model”. Verder zijn er wiskundige aanpassingen doorgevoerd voor de instralingsverliezen van het zonnepaneel en de rendementscurve van inverters. En tot slot worden de effecten door beschaduwing en obstructies nauwkeuriger berekend. Het netto effect van dit alles is dat de instraling op een schuin pv-vlak op jaarbasis met 2% verminderd. En dat heeft weer tot gevolg dat de opbrengsten ook 2% lager uitvallen. Omdat de wijzigingen gevolgen hebben voor de ”Landelijke Opbrengstberekening” zijn alle LOB’s bijgewerkt.

Meer over gereflecteerde straling.
Gereflecteerde straling is indirecte straling gereflecteerd door en afkomstig van aardse objecten zoals de grond, bomen, gebouwen, enz. Deze stralingscomponent beweegt in horizontale richting en is daardoor alleen merkbaar op niet horizontale vlakken. De gereflecteerde straling op een schuin vlak draagt voor ongeveer 1% bij aan de totale ontvangen vlakstraling. De gereflecteerde straling is afhankelijk van de hellingshoek van het paneelvlak EN van de totale horizonale straling.

Meer over Liu-Jordan modellen.
Het ”Liu-Jordan model” is een door Liu en Jordan (1960) gevonden relatie tussen de ”Diffuse Fraction” en de ”Clearness Index”. Het model maakt het mogelijk om globaal gemeten straling onder bewolkte omstandigheden te splitsen in een diffuse en directe component. Het onderzoek van Liu en Jordan is daarna nog vele malen herhaald met steeds weer andere uitkomsten. Het grootste nadeel van het model is dat de relatie seizoensafhankelijk is. Siderea heeft deze seizoensafhankelijkheid weten te elimineren en een nieuwe relatie vastgesteld tussen de ”Diffuse Fraction” en de globale straling grotendeels in lijn met het ”Liu-Jordan model” van Erbs (1980).

Deze modellen worden o.a. beschreven in de
KNMI publicatie ”Zonnestraling in Nederland” van C.A. Velds.

Siderea start een artikelenreeks over energie.

Siderea gaat de website uitbreiden met een artikelenreeks over het onderwerp energie. Daarmee hoopt Siderea een bijdrage te leveren aan menig energiediscussie. De artikelen worden voorzien van links naar gebruikte bronnen. De reeks gaat van start met een controversieel stuk over gemanipuleer met testresultaten van zonnepanelen door het duitse blad PHOTON. De artikelenreeks is te vinden onder ”Artikelen en reacties”.

Opbrengst september bekend.

September 2008 was net als augustus een matige maand. Het noordwesten had wederom de hoogste opbrengst. Het zuidwesten scoorde alweer het laagst. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening'.

Opbrengst augustus bekend.

Augustus 2008 was een matige maand. De noordwestelijke en zuidoostelijke hoek van het land hadden de hoogste opbrengst. Het oosten en zuidwesten scoorde het laagst. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening' over augustus 2008.

Introductie van nieuw revolutionair pv product.

Siderea introduceert als eerste een nauwkeurige en goedkope methode om zelf uw PV vermogen te controleren.


Het berekenen van de opbrengsten van uw zonnepanelen wordt door Siderea uitgevoerd met een deels zelf ontwikkeld rekenmodel. Dit model is in de praktijk zeer succesvol en nauwkeurig. De ’PV monitor’ was het eerste product rondom deze rekenmethodiek.

En nu is er een nieuw product dat grotendeels gelijk is aan de ’PV monitor’ maar met de beperking dat het alleen werkt op zonnige dagen. Het nieuwe product bestaat uit een jaartabel met maximale dagopbrengsten afgestemd op uw systeem. Met maximaal wordt bedoeld de maximale productie op een strakblauwe zonnige dag. Die tabel is een eenmalige aanschaf. Hij blijft dus altijd geldig. Met die tabel bent u in staat op eenvoudige wijze het piek-vermogen van uw panelen te bepalen. Jaar in, jaar uit.

Wat heb ik van u nodig?
Uw 4-cijferige postcode en de orientatie en hellingshoek van uw pv-systeem. Meer niet.

Wat hebt u zelf nodig.
Een opbrengstmeter gekoppeld aan het pv-systeem.

Het product kunt
hier bestellen.
Verdere informatie vindt u
hier.

Website Siderea uitgebreid met een FAQ voor Zonnepanelen.

Het is zover. Siderea is gestart met het samenstellen van een FAQ (veel gestelde vragen) over zonnepanelen. Deze faq richt zich in eerste instantie op het pv-systeem zelf en niet op bijzaken zoals subsidies. De FAQ is bedoeld voor zowel de beginnende als de gevorderde paneelbezitter. De PV-FAQ kun je hier vinden. In de komende maanden wordt de faq nog stevig uitgebouwd. Het begin is er nu.

Opbrengst juli bekend.

Juli 2008 was een gemiddelde maand. De noordwestelijke hoek van het land had de hoogste opbrengst. Het zuidelijk gedeelte scoorde het laagst. Voor de exacte cijfers en het overzicht van Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening' over juli 2008.

Straling in Nederland op recordhoogte.

De instraling in Nederland over de afgelopen 12 maanden staat op recordhoogte. Dat is goed nieuws voor bezitters van zonnepanelen. Immers, meer straling betekent meer productie. Gemiddeld over het gehele land bedroeg de instraling over de afgelopen 52 weken 1040 kWh/m2. Het klimatologisch gemiddelde is 1000 kWh/m2. Absolute recordhouders zijn Den Helder en Terschelling met resp. 1134 en 1131 kWh/m2 !! Ook in het oosten van het land, normaal goed voor 960 kWh/m2, staat de teller ver boven normaal op 1020 kWh/m2. Noord-Limburg noteert het 'laagst' met 1010 kWh/m2.

Kijken we naar de afgelopen 4 jaar dan staat het landelijk gemiddelde op 1035 kWh/m2. Opmerkelijk is dat in het midden van het land de minste straling is gemeten (996 kwh/m2). De kustregio van het land komt zoals gewoonlijk als winnaar uit de bus met maar liefst 1080 kWh/m2. Het zuiden 'doet' 1040 kWh/m2 en het oosten 1020 kWh/m2.

Zie ook
het overzichtskaartje van Nederland. De gekleurde dots zijn de lokaties van de meetstations. De kleuren corresponderen met de legenda (geel is 1000kWh/m2, rood is 1100 kWh/m2).

Opbrengst juni bekend.

Juni 2008 was een beste maand. De noordwestelijke helft van het land had de hoogste opbrengst. Het zuiden scoorde het laagst. Voor de exacte cijfers en het overzicht van Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening' over juni 2008.

Nieuw product in de maak.

Zoals u wellicht al weet is Siderea in staat om uw zonnepanelen te monitoren op goede werking. Dat gebeurt aan de hand van door Siderea maandelijks berekende opbrengsten die door u vergeleken kunnen worden met de werkelijke productie van uw systeem. Blijft uw productie meer dan 10% ONDER de berekende opbrengst dan is er mogelijk iets aan de hand.

Het berekenen van de opbrengsten van uw zonnepanelen gebeurt mbv een rekenmodel. Het model dat Siderea heeft ontwikkeld is erg succesvol en nauwkeurig. Zo nauwkeurig zelfs dat het mogelijk moet zijn uw systeem al na 1 zonnige dag te beoordelen op goede werking. Erg handig als uw systeem net is opgeleverd door de installateur maar ook handig als u later nog eens zeker wilt weten of alles goed functioneert.

Siderea hoopt over 2 maanden van start te gaan met dit veelbelovende nieuwe product.
Tegen die tijd kunt u op de website ook meer informatie vinden over deze berekende dagopbrengsten.

En nu wilt u natuurlijk weten wat dat gaat kosten.
Dat kost slechts €5,- per dag bij met een minimum afname van 3 dagopbrengsten.

Nog even geduld dus.

Opbrengst mei bekend.

Mei 2008 is een recordmaand geworden. Het begon natuurlijk allemaal met die fantastische eerste week. De laatste week echter was niet zo best maar dat kon niet voorkomen dat mei 2008 de boeken ingaat als DE topmaand 2004-2008. Leeuwarden scoorde het best van allemaal en in het zuiden van het land viel de minste straling. Voor de exacte cijfers en het overzicht van Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening' over mei 2008.

Recordopbrengst week 19.


Het zal eigenaren van zonnepanelen hopelijk niet zijn ontgaan. Afgelopen week was een recordweek qua opbrengsten voor zonnepanelen. Vanwege deze bijzondere omstandigheden heeft Siderea een speciale LOB pagina in het leven geroepen met de berekende opbrengsten van week 19. Paneeleigenaren worden daarmee in de gelegenheid gesteld om hun PV-systeem te controleren op goede werking. Zoals het overzichtsplaatje van Nederland laat zien zijn er landelijk weinig verschillen en ook de orientatie speelt even geen grote rol van betekenis. Een opbrengst onder de 40 kWh/kWp duidt op wel heel zware beschaduwing OF een west-oost orientatie OF op mogelijke problemen. Onze eigen systemen produceerden in deze topweek maar liefst 42 resp. 43 kWh/kWp.

SPYCE versus Siderea (de tussenstand).

Behalve Siderea is er nog een bedrijf in Europa dat PV-opbrengsten berekend aan de hand van gemeten horizontale straling. Het in Zwitserland gevestigde METEOTEST maakt daarbij gebruik van satellietdata. Zie www.spyce.ch (Satellite Photovoltaic Yield & Control). Voor ons 501Wp systeem heb ik 2 maanden geleden een abonnement afgesloten voor €49 per jaar. Nadat alle gegevens waren ingevoerd (inclusief een skyline ivm beschaduwing) ontvang ik sindsdien dagelijks een berekende opbrengst.

Het leek mij wel een aardig idee om deze opbrengsten eens te gaan vergelijken met de eigen simulator EN uiteraard de werkelijk gerealiseerde kilowatturen. Ik heb gekozen om PER WEEK de procentuele afwijking te bepalen van beide opbrengstberekeningen tov de werkelijke productie. De gemiddelde afwijking wordt volgens de RMSE (Root Mean Square Error) methode bepaald. Hoe kleiner de fout, hoe beter de berekening.

Hier volgt het resultaat na 2 maanden:

De fout (RMSE) voor de berekening van SPYCE bedraagt nu 12,9%.
Voor Siderea bedraagt de RMSE 6,3% !!!!

Siderea is dus op weekbasis ruim tweemaal zo nauwkeurig. Bovendien is een abonnement bij Siderea slechts €25 per jaar. Siderea levert daarentegen maandelijkse opbrengsten en SPYCE dagelijkse opbrengsten.

Siderea is als enigste in Nederland nu ook DE BESTE IN EUROPA.

PV simulator gewijzigd.

De rekenmethodiek voor de PV simulator is deels gewijzigd. Enkele 'verouderde' routines zijn vervangen. Gevolg is dat het aandeel diffuse straling nu enkele procenten lager uitvalt dan voorheen. Om toch te zorgen dat de 'output' van de panelen gelijke tred blijft houden met de praktijk is de paneelkarakterestiek enkele procenten 'opgeschroefd'. De paneelkarakterestiek is de relatie tussen het paneelrendement en de instraling. Bij een instraling van 1000 W/m2 werkt het paneel op STC rendement en bij een instraling van 200 W/m2 is het rendement nu 13% LAGER (was 15%). De paneelkarakterestiek heeft een exponentieel verloop.

Opbrengst april bekend.

April 2008 was landelijk een redelijk goede maand. Het noordwesten van het land heeft de meeste straling ontvangen. Zuid-Nederland kwam er het slechts vanaf. Voor de exacte cijfers en het overzicht van Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening' over de maand april.

Opbrengst maart bekend.

Maart 2008 was landelijk een slechte maand. Het zuidwesten 'scoorde' het slechtst. Het noorden het best. Voor de exacte cijfers en het overzicht van Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening' over de maand maart.

Jaarproductie PV net niet over de "magische" grens.

Vandaag draait ons Sharp 501Wp systeem precies 365 dagen. Het systeem bestaat uit 3 polykristallijn panelen (Sharp NEQ7E3E) met een paneelrendement van 13,8%. De panelen zijn in 1 string geschakeld en aangesloten op een StecaGrid500 inverter met een rendement van 95%. (EU rendement 94%).

Op dit moment noteert de opbrengstmeter 491,5 kilowatturen aan schone diepblauwe elektrische energie. Onze 'productiemeter' is een EnergyCheck3000 met een eigen verbruik van 1,5W. Gecorrigeerd voor meterverliezen (6,5kWh/jaar) bedraagt de bruto productie dus 498 kWh. Dat is een genormeerde opbrengst van 996kWh/kWp. De panelen hebben wat last van beschaduwing en de oriëntatie is niet ideaal (ZZO). Onder ideale omstandigheden had het dus nog wat meer kunnen zijn.

In de periode 4 maart '07 t/m 2 maart '08 bedroeg de horizontale instraling maar 1075 kWh/m2. Dat is 5% boven het gemiddelde in Friesland. Hiermee is maar weer eens aangetoond dat 1000kWh/kWp een hele normale opbrengst KAN zijn in een goed jaar. Zie ook de
LOB pagina van 2007.

Opbrengst februari bekend.

Februari 2008 was erg goede maand. In het hele land bedroeg de opbrengst bijna dubbel zo veel als in februari vorig jaar. Zie ook de pagina met de 'Landelijke Opbrengstberekening' van februari.