Begrippenlijst.


Kilo
duizend (1000)


Mega
miljoen (1000000)


Joule (J).
Joule is de eenheid van energie. Een afgemeten hoeveelheid energie onafhankelijk van de energievorm.
KiloJoule (kJ) en MegaJoule (MJ) zijn respectievelijk duizend en een miljoen maal 1 Joule.


Vermogen (Watt).
Een hoeveelheid energie per tijdseenheid.
1 Watt = 1 Joule per seconde maar er zijn ook nog meer mogelijkheden.
De kilowattuur bijvoorbeeld. Kilo is duizend en een uur heeft 3600 seconden.
1 kWh = 1000 Watt gedurende 3600 seconden ofwel
1 kWh = 1000 Watt * 3600 seconden = 3600000 Joule = 3,6 MJ (Mega is miljoen)


Verbrandingswaarde.
De hoeveelheid energie (vaak in MJ) die vrijkomt bij de chemische verbranding van een stof, bijvoorbeeld aardgas, kolen, methaan, enz..
Verbranding is een reactie aangaan met zuurstof (O).
Het aandeel Waterstof (H) en Koolstof (C) in een brandstof is bepalend voor de verbrandingswaarde.
Geschikte brandstoffen zijn daardoor stoffen die veel kool- en/of waterstoffen bevatten.
Bij verbranding komt vaak waterdamp vrij. Deze waterdamp bevat verdampingsenergie.
Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen een onderste verbrandingswaarde en een bovenste verbrandingswaarde.


Onderste verbrandingswaarde.
De onderste verbrandingwaarde betreft de verbrandingswaarde EXCLUSIEF de verdampingsenergie.
Deze waarde is van toepassing bij het koken op bijvoorbeeld aardgas en bij de productie van electriciteit in een gasgestookte centrale.


Bovenste verbrandingswaarde.
De bovenste verbrandingwaarde betreft de verbrandingswaarde INCLUSIEF de verdampingsenergie.
De bovenste verbrandingswaarde is dus altijd HOGER dan de onderste verbrandingswaarde.
Een HR-ketel is in staat een deel (50%) van deze verdampingsenergie terug te winnen.
Het rendement van een HR-ketel wordt echter gerelateerd aan de onderste verbrandingwaarde en is daardoor altijd hoger dan 100%.


Aardgas.
Gas geschikt voor verbranding met vaak een hoge concentratie aan koolwaterstoffen (CH’s).
Aardgas uit Groningen bestaat voornamelijk uit methaan (75% CH's) en stikstof (22% N).
Onderste verbrandingswaarde 31,7 MJ/m3.
Bovenste verbrandingswaarde 35,1 MJ/m3.


Kooldioxide (CO2).
Dit gas onstaat bij de verbranding van koolwaterstoffen (CH's) of koolstof (C).
Het aandeel koolstof in een brandstof is bepalend voor de hoeveelheid kooldioxide die bij verbranding gevormd wordt.
Bij de verbranding van kolen onstaat 80% MEER CO2 dan bij de verbranding van aardgas.
Dat komt omdat kolen veel meer koolstof bevat dan aardgas.