WAARSCHUWING AAN CONSUMENTEN MET ZONNEPANELEN

Energieleveranciers brengen torenhoge "boetes" in rekening voor het terugleveren van elektriciteit terwijl die elektriciteit gewoon wordt doorverkocht aan andere klanten.

Vooralsnog wordt dit niet aangemerkt als diefstal en zelfs gelegaliseerd door de "waakhond" ACM.

Consumenten mt zonnepanelen lopen hierdoor een onaanvaardbaar financieel risico !!!

Voor consumenten znder zonnepanelen adviseert Siderea voorlopig GEEN zonnepanelen te kopen.

Welkom op de website van Siderea.

Siderea is een innovatief energie-adviesburo gespecialiseerd in opbrengstberekeningen voor zonnestroom.

Siderea levert (deels gratis) producten waarmee je inzicht krijgt in de productie en prestatie van een zonnestroom-installatie.

Zonnestroom en windenergie zijn de belangrijkste bronnen voor het opwekken van duurzame- of hernieuwbare- energie.

Waarom duurzame energie.

Onze huidige energie is grotendeels afkomstig uit één enkele ‘fossiele’ bron. En deze bron is niet groot genoeg om in onze toekomstige energievraag te voorzien. Met andere woorden, de levering van energie is eindig zolang wij afhankelijk blijven van die ene (fossiele) bron.

Wereldwijd wordt er steeds meer energie ‘gewonnnen’ uit duurzame bronnen. Helaas gaat dat tot dusver maar mondjesmaat o.a. vanwege de dominante positie van fossiele energie monopolisten (producenten van kolen, olie en gas).

Ook desinformatie en een chronisch gebrek aan kennis en visie vertraagt de transitie naar een duurzame energiehuishouding.

We moeten daarom snel afscheid nemen van ons fossiele gedachtegoed. Immers, duurzame energie kent geen alternatief.

SIDEREA