De energierekening.
Volgens veel mensen is het nog ingewikkelder dan de belastingaangifte. Uw energierekening. Vroeger slechts een half A4-tje, tegenwoordig al gauw 5 kantjes tekst. En elk jaar weer anders vormgegeven met weer nieuwe kostenposten die in geen woordenboek zijn terug te vinden. Natuurlijk, u krijgt van uw energieleverancier een uitgebreide 'handleiding' waarin nog eens wordt uitgelegd voor welke posten u wat moet betalen. Maar controleren of het allemaal ook echt klopt, nou nee.

Dit artikel is bedoeld om u een klein beetje bij te praten over de verschillende kosten die u als kleinverbruiker moet betalen als u energie afneemt bij een leverancier. Maar ook wordt ingegaan waar die leverancier eigenlijk haar energie vandaan haalt. En wat dat precies kost.

Vaste versus variabele kosten.
Uw energierekening bestaat uit 2 componenten. Variabele kosten en vaste kosten. Variabele kosten zijn alle kosten die afhankelijk zijn van uw energieverbruik. Verbruikt u bijvoorbeeld dit jaar meer gas dan vorig jaar dan zijn uw variabele kosten hoger maar uw vaste kosten blijven gelijk. Vaste kosten zijn de kosten die NIET afhankelijk zijn van het verbruik. Voor elke energieaansluiting betaalt u vaste kosten. Zodra u energie gaat afnemen betaalt u ook variabele kosten.

Meterstanden.
Met bovenstaande tarieven in het achterhoofd kunt u nu berekenen hoe hoog uw energierekening zou moeten zijn. Maar dan moet u wel beschikken over de meterstanden. Het is daarom erg belangrijk dat u deze standen zelf regelmatig noteert in bijvoorbeeld een schriftje dat u bewaard in de meterkast. Noteer daarin regelmatig (elke maand) de standen samen met de datum.

De energierekening controleren.
Op de energierekening staat altijd de periode vermeld die betrekking heeft op de rekening. Controleer of het verbruik in de vermelde periode in overeenstemming is met de zelf genoteerde meterstanden. Reken dan aan de hand van het verbruik (verschil tussen de begin en eindstand) uit wat uw variabele kosten zijn. Tel daarbij op de vaste kosten en kijk of dit bedrag enigzins klopt met de rekening. Is er een groot verschil, controleer dan of de op de rekening vermelde meterstanden wel kloppen met uw eigen standen. Zijn er grote afwijkingen neem dan kontakt op met de leverancier.

Bedenk dat u ook elke maand al een voorschotbedrag hebt betaald aan de leverancier. Deze bedragen staan op de rekening vermeld en worden in mindering gebracht op de kosten van het verbruik.

Reacties en wetenswaardigheden over de wereld van (duurzame) energie.

Energieprijzen.

Wat kost het U en wat kost het werkelijk.

BTW en belastingen.
Over alle variabele en vaste kosten betaalt u bovendien nog eens 19% BTW. Die BTW betaalt u ook over eventuele belastingen die geheven worden over het verbruik van energie. Energiebelasting die u terug krijgt is ook inclusief BTW.

Vaste kosten.
De vaste kosten bestaan uit 3 posten:
- de vaste kosten voor het hebben van een aansluiting (netbeheerder)
- de vaste kosten voor de levering van uw energie (leverancier)
- de vaste teruggave energiebelasting (belastingdienst)

Voor een gasaansluiting betaalt u €180 per jaar.
Voor een electriciteitsaansluiting ONTVANGT u €140 per jaar (€240-€380).
Voor een stadswarmteaansluiting betaalt u €350 per jaar

Variabele kosten.
De variabele kosten zijn afhankelijk van uw energieverbruik. Hoe meer energie u verbruikt, hoe meer u betaalt.
De variabele kosten bestaan uit slechts 2 posten:
- de variabele kosten voor het energieverbruik
- de variabele kosten energiebelasting

Variabele kosten worden berekend per energiedrager. Voor electriciteit is dat de kilowattuur (kWh), gas wordt betaald per kubieke meter (m3) en stadswarme wordt betaald per gigajoule (GJ).

Kosten levering van energie plus energiebelasting incl btw:
Gas kost €0,32 levering + €0,19 EB. Totaal €0,51 per m3.
Electriciteit kost €0,10 levering + €0,13 EB. Totaal €0,23 per kWh.
Stadswarmte kost €20,00 per GJ.

Dit zijn de gemiddelde variabele tarieven per 1 juli 2009 incl. BTW.
Per leverancier of netbeheerder kunnen er prijsverschillen zijn.

Waar komt de energie eigenlijk vandaan.
Uw energieleverancier is niets meer dan een administratiekantoor dat voor u in de gaten houdt hoeveel energie u verbruikt hebt. Het administratiekantoor moet de energie echter al hebben 'ingekocht' VOORDAT u het gaat verbruiken. Dat inkopen van energie is niets meer dan een afspraak met een energiePRODUCENT om in een bepaalde periode de energie daadwerkelijk aan het betreffende energienet te leveren. De energie die u verbruikt wordt dus in werkelijk geleverd door een energieproducent. Sommige leveranciers zijn trouwens ook producent of omgekeerd.

De inkoopprijs van energie.
De prijs die producenten voor hun energie krijgen is op te vragen bij een energiebeurs. Daar wordt de energie namelijk verhandeld (inkoop/verkoop). De leverancier zal deze ingekochte energie met winst aan u gaan doorverkopen. In de praktijk betaalt u bijna tweemaal zoveel als waarvoor het oorspronkelijk is ingekocht. Het onderstaande plaatje geeft u een indruk van de beursprijs van electriciteit over de periode 2004-2009. Bij een beursprijs van 5 eurocent betaald u als particulier al gauw 9 eurocent per kilowattuur voor ALLEEN de levering van electriciteit (variabel enkeltarief incl. BTW).

Prijsverloop van een Phelix future. Deze future is een afspraak voor de levering van electriciteit in 2010.