De bovenstaande afbeeldingen spreken voor zich, denk ik. Bedenk wel dat deze overzichtsplaatjes het gemiddelde aangeven over een periode van 30 jaar (1981-2010). Per maand of per jaar kan de verdeling van de straling over het land er heel anders uitzien.

De Landelijke Opbrengst Berekening (LOB).
De 'Landelijke Opbrengst Berekening' is een berekening van de producties (in kWh/kWp) van 2 'consumenten' zonnestroominstallaties met verschillende oriëntaties op vijf locaties in Nederland. Er is een berekening gemaakt voor een systeem met optimale orientatie van de panelen en een berekening voor panelen met een gemiddelde orientatie. Hier volgen de beschrijvingen:

PV-systeem met 'optimale' orientatie.
De panelen van het 'optimale' systeem hebben een hellingshoek van 40 graden, staan precies op het zuiden gericht en hebben een beetje last van beschaduwing door omringende bebouwing en bomen. De obstakels bedekken in totaal 5% van de hemelkoepel. Beschouw dit als een systeem onder redelijk ideale omstandigheden.

PV-systeem met 'gemiddelde' orientatie.
De panelen van het 'gemiddelde' systeem hebben een hellingshoek van 40 graden, staan gericht op het zuidwesten en hebben ook een beetje last van beschaduwing door omringende bebouwing en bomen. De obstakels bedekken in totaal 5% van de hemelkoepel. Beschouw dit als een systeem met een gemiddelde opbrengst.

Locaties:
De systemen zijn 'geplaatst' op de volgende locaties:
1. Leeuwarden
2. Hoogeveen
3. Wijk aan Zee
4. Rotterdam
5. Eindhoven

Specificaties van de pv-systemen.
De zonnepanelen en omvormer van de "virtuele" pv-systemen hebben identieke specificaties. De pv-systemen bestaan elk uit 12 panelen van 360Wp aangesloten op een omvormer met een uitgangsvermogen van 3680 Watt.


LOB pagina's.
Op de LOB pagina's staan kaarten van Nederland met de opbrengsten
per maand of per jaar. Per lokatie worden 2 opbrengstcijfers gegeven (in kWh/kWh). Het bovenste getal is van het 'optimale' systeem, het onderste getal van het 'gemiddelde' systeem. Verder bevat de LOB overzichten per systeem en per lokatie van de opbrengsten, de instraling (op het horizontale vlak en in het vlak van de zonnepanelen) en de 'Performance Ratio'. De Performance Ratio zegt iets over de verliezen in het pv-systeem. Voor meer informatie over opbrengsten en rendementen, zie de FAQ.

Landelijke Opbrengst Berekening (LOB).


Algemeen.
Siderea publiceert voor een vijftal locaties in Nederland de verwachte opbrengsten van twee pv systemen. Het doel is u een idee te geven van de maandelijkse productie. U zult zien dat er landelijk productieverschillen optreden omdat de zonnestraling per lokatie zelden gelijk is.

Zonuren.
Gemiddeld ontvangt het westen van het land meer zonnestraling dan het oosten van het land. Op de website van het
KNMI kunt u zelfs per maand en per jaar bekijken hoe zonnig het is geweest.

Instraling.
Maar zonnepanelen werken ook op bewolkte dagen. Daarom is het beter naar de totale instraling (globale straling) te kijken in plaats van alleen het aantal zonuren.

Zonuren gemiddeld. Bron KNMI.

Instraling gemiddeld. Bron KNMI.