Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2018, record maand.


Februari 2018 gaat de boeken in als een record maand. In heel Nederland lagen de opbrengsten 80% to wel 100% hoger dan normaal en dat is vergelijkbaar met een normale maart maand !!!!! Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2018, zeer slechte maand.


De eerste maand van 2018 was een hele slechte. In heel Nederland lagen de opbrengsten zo'n 30% lager dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2017 was een prima jaar.


2017 was een prima jaar voor bezitters van zonnepanelen. De gemiddelde instraling in Nederland lag met 1060 kWh/m2 ruim 3% hoger dan het langjarig gemiddelde (1991-2010). De kuststrook ontving, zoals gebruikelijk, de meeste instraling. Zo registreerde meetstation Vlissingen 1140 kWh/m2. Landinwaarts lag het stralingsnivo lager. Meetstation Deelen (Veluwe) registreerde 'slechts' 984 kWh/m2. Zie de Landelijke Opbrengstberekening volgens de
LOB pagina 2017.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2017, zeer slechte maand.


December 2017 gaat de boeken in als een zeer slechte maand. In heel Nederland lagen de opbrengsten 30% tot 40% lager dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
November 2017, normale maand.


November 2017 was een maand met gemiddelde opbrengsten. In het zuidoosten van Nederland waren de opbrengsten flink boven normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.