Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2017 was een prima jaar.


2017 was een prima jaar voor bezitters van zonnepanelen. De gemiddelde instraling in Nederland lag met 1060 kWh/m2 ruim 3% hoger dan het langjarig gemiddelde (1991-2010). De kuststrook ontving, zoals gebruikelijk, de meeste instraling. Zo registreerde meetstation Vlissingen 1140 kWh/m2. Landinwaarts lag het stralingsnivo lager. Meetstation Deelen (Veluwe) registreerde 'slechts' 984 kWh/m2. Zie de Landelijke Opbrengstberekening volgens de
LOB pagina 2017.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2017, zeer slechte maand.


December 2017 gaat de boeken in als een zeer slechte maand. In heel Nederland lagen de opbrengsten 30% tot 40% lager dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.