1 juni 2024

Productie zonnestroom in Nederland.
Mei 2024, lager dan gemiddeld.
De stroomproductie uit zonnepanelen was in mei 2024 circa 4% LAGER dan het langjarig gemiddelde (mei 2001-2020). Voor het verschil per KNMI station kun je de tabellen raadplegen op de Interactieve LOB pagina.

20 mei 2024

Energieleveranciers maken nauwelijks extra kosten door terugleveren zonnestroom.
De extra kosten die energieleveranciers kwijt zijn voor klanten met zonnepanelen zijn HOOGUIT enkele tientjes per jaar.

Siderea heeft deze extra kosten berekend gebruikmakend van de meest recente verbruiksprofielen van klanten mèt en zonder zonnepanelen en op basis van de volgende redelijke aannames:
- dagprofiel uurtarieven op basis van day-ahead handelsmarkt (2023/24)
- fractie onbalans invoeding: 10%
- tarief onbalans invoeding: prijs day-ahead + 25%

De extra kosten die klanten mèt zonnepanelen veroorzaken zijn dan:
- kosten afnameprofiel: +1,0 eurocent/kWh afname
- kosten onbalans: +1,0 eurocent/kWh invoeding
- kosten door salderen: +0,4 eurocent/kWh invoeding

Voor een gemiddelde klant mèt zonnepanelen (2000 kWh afname en invoeding) bedragen de extra kosten circa 48 euro per jaar.

Een onderzoek door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt tot een heel andere conclusie gebaseerd op “inschattingen” van de leveranciers zèlf (??). Een cijfermatige onderbouwing van die “inschattingen” ontbreekt echter. “De slager keurt z’n eigen vlees”, dus.

1 mei 2024

Productie zonnestroom in Nederland.
April 2024, zeer slechte maand.
De stroomproductie uit zonnepanelen was in april 2024 circa 15% LAGER dan het langjarig gemiddelde (april 2001-2020). Voor het verschil per KNMI station kun je de tabellen raadplegen op de Interactieve LOB pagina.

7 april 2024

Update Siderea PV Simulator.
Dit zijn de wijzigingen:
- betere ondersteuning voor gedeeltelijk beschaduwde strings
- wijziging rendementskarakteristiek zonnepanelen


Beschaduwing van strings.
De simulator ondersteund al langer de mogelijkheid om meerdere "skylines" te koppelen aan één groep zonnepanelen. Effecten door (nabije) beschaduwing worden zo nauwkeuriger in beeld gebracht. Het uitgangspunt daarbij was dat de "skyline" met de meeste beschaduwing representatief is voor de hele groep (strings) zonnepanelen. Met andere woorden, ligt één zonnepaneel in de schaduw dan is dat zonnepaneel representatief voor de gehele string (qua stroom en spanning).

Echter, in een deels beschaduwde string hebben de onbeschaduwde panelen in werkelijkheid een fors hogere spanning dan een beschaduwd paneel. Dit wordt gedicteerd door de I-V karakteristiek van het zonnepaneel. Die hogere spanning werkt vervolgens door in het afgegeven vermogen (want vermogen = spanning x stroom). Door in vervolg rekening te houden met die hogere spanning van de onbeschaduwde panelen zal het afgegeven vermogen van een deels beschaduwde string de werkelijkheid beter benaderen. Voor een pv-systeem met deels beschaduwde strings kan de berekende opbrengst (op jaarbasis) in extreme gevallen tot wel 15% hoger uitvallen dan voorheen. In de meeste gevallen zal het verschil slechts enkele procenten bedragen.

Voor de "nerds" onder ons:
Behalve de spanning zal ook de (kring)stroom in een deels beschaduwde string iets hoger uitvallen dan wat je zou verwachten op basis van alleen het beschaduwde zonnepaneel. In de I-V karakteristiek ligt het MPP van de deels beschaduwde string "links" t.o.v. het MPP van het beschaduwde paneel. En een verschuiving naar "links" dicteert een toename van de stroom.


Rendementskarakteristiek van zonnepanelen.
Uit recent onderzoek blijkt dat zonnepanelen bij weinig licht iets beter presteren dan gedacht. Dat gaf aanleiding om de rendementskarakteristiek van de simulator aan te passen. Door deze wijziging zal de berekende opbrengst van een pv-systeem circa 0,35% hoger uitvallen.

Interactieve LOB pagina bijgewerkt.
Deze update heeft invloed op de opbrengstdata van de LOB. De data van de LOB is daarom bijgewerkt.

1 april 2024

Productie zonnestroom in Nederland.
Maart 2024, slechte maand.
De stroomproductie uit zonnepanelen was in maart 2024 circa 12% LAGER dan het langjarig gemiddelde (mrt 2001-2020). Voor het verschil per KNMI station kun je de tabellen raadplegen op de Interactieve LOB pagina.

29 maart 2024

Siderea start met GRATIS "PV Rekenformulier".
Per 1 juli 2024 start Siderea met een unieke GRATIS dienst.

Het "PV Rekenformulier".

Met dit web-formulier kan iedereen op eenvoudige wijze een betrouwbare opbrengstberekening maken voor elk denkbaar zonnestroom-systeem.
Behalve voor opbrengstprognoses kan het pv-rekenformulier ook gebruikt worden om een zonnestroom-installatie te monitoren (opbrengstcontrole).

Het formulier ondersteund zonnepanelen vanaf 50Wp tot 700Wp, diverse soorten omvormers, beschaduwing, vermogensbegrenzing en nog veel meer.
Bijzonder handig is ook dat je alle instellingen van het formulier kunt bewaren en laden vanaf je eigen computer.

Een testversie van het formulier is inmiddels beschikbaar. De komende maanden wordt er nog "gesleuteld" aan de gebruikersinterface. Rekentechnisch is het formulier volledig operationeel.

Het pv-rekenformulier is te bereiken via onderstaand web-adres:
https://www.siderea.nl/zonne-energie/api_form/

Heb je vragen of opmerkingen over het pv-rekenformulier, stuur dan een mail naar: rekenformulier@siderea.nl

2 maart 2024

Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2024, extreem slechte maand.
De stroomproductie uit zonnepanelen was in februari 2024 maar liefst 40% LAGER dan het langjarig gemiddelde (februari 2001-2020). Voor het verschil per KNMI station kun je de tabellen raadplegen op de Interactieve LOB pagina.

2 februari 2024

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2024, extreem goede maand.
De stroomproductie uit zonnepanelen was in januari 2024 circa 30% HOGER dan het langjarig gemiddelde (jan 2001-2020). Voor het verschil per KNMI station kun je de tabellen raadplegen op de Interactieve LOB pagina.

9 januari 2024

Gegevens opvragen uit Interactieve LOB pagina.
Verschillende gebruikers van de Interactieve LOB pagina hebben Siderea verzocht het aantal stations (nu 17 locaties) verder uit te breiden. Aan dat verzoek heeft Siderea gehoor gegeven door een tabel beschikbaar te stellen met opbrengsten voor ALLE 32 KNMI stations/locaties.

De tabel bevat het complete LOB "archief" met maand- en jaaropbrengsten vanaf 2015 maar ook het langjarig gemiddelde per kalendermaand en per jaar (gemiddelde van 2001-2020) voor een "optimaal" en een "gemiddeld" pv-systeem.

Ook is er aparte tabel met alleen procentuele verschillen (per maand en jaar) t.o.v. het langjarig gemiddelde (2001-2020).

Gegevens uit de tabel zijn eenvoudig te kopieren/plakken in bijv. een spreadsheet voor verdere verwerking.

Beide tabellen kun je opvragen via de Interactieve LOB pagina door op de betreffende link te klikken onder de tekst van het LOB plaatje.

2 januari 2024

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2023, iets hoger dan gemiddeld.
De stroomproductie uit zonnepanelen was in 2023 een kleine 3% HOGER dan het langjarig gemiddelde (2001-2020). Voor het complete overzicht zie de Interactieve LOB pagina.

1 januari 2024

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2023, zeer slechte maand.
De stroomproductie uit zonnepanelen was in december 2023 circa 30% LAGER dan het langjarig gemiddelde (dec 2001-2020). Voor het complet overzicht zie de Interactieve LOB pagina.

2 december 2023

Productie zonnestroom in Nederland.
November 2023, matige maand.
De stroomproductie uit zonnepanelen was in november 2023 circa 5% LAGER dan het langjarig gemiddelde (nov 2001-2020). Voor het complet overzicht zie de Interactieve LOB pagina.

1 november 2023

Productie zonnestroom in Nederland.
Oktober 2023, matige maand maar wisselend beeld.
Zie de nieuwe Interactieve LOB pagina. Hier kun je ALLE LOB's opvragen door een jaar en een maand te kiezen (mbv de selectie-knoppen).

Productie vergelijken met het langjarig gemiddelde doe je als volgt:
- noteer de productie van een bepaalde maand èn de productie volgens het langjarig maandgemiddelde.
- deel de gevonden productie door het gemiddelde
- vermenigvuldig met 100 en rond af op een geheel getal
- is het resultaat groter dan 100%, trek 100% af
- is het resultaat kleiner dan 100%, trek het resultaat af van 100%

De uitkomst is het percentage hogere (of lagere) productie t.o.v. het gemiddelde.

Het langjarig maandgemiddelde vraag je op met de linker-knop op "2001-2020" en de rechter-knop op de betreffende maand.

19 oktober 2023

NIEUW: Interactieve LOB pagina.
De LOB pagina is interactief. Je kunt voortaan ALLE LOB's eenvoudig opvragen door een jaar en een maand te kiezen (mbv de drop-down knoppen). Het aantal locaties is flink uitgebreid van 5 naar 17 voor een complete landelijke 'dekking'. Ook opbrengsten voor de lopende maand (en jaar) zijn direct opvraagbaar (wordt dagelijks bijgewerkt).

Langjarig (gemiddelde) opbrengsten vraag je op met de linker-knop op "2001-2020" en met de rechter-knop kies je een maand of "Jaar".